Bitcoin btc
$ usd

Lens Protocol Nedir? Web 3 Kapsamında Ayrıntılı Proje Rehberi

6 mins
28 Ağustos 2022, 12:00 GMT+0300
Çevrildi Hasan Coşkun
20 Aralık 2022, 11:39 GMT+0300

Lens Protocol nedir sorusuna kısaca Web3 için blockchain tabanlı bir sosyal medya hayali demek mümkündür.

Aave projesinin bir dalı olarak güncel sosyal medyalardan farkı ise merkeziyetsizliği benimsemesidir.

Merkeziyetsizliği sayesinde kullanıcıların kendi içeriklerine sahip olmalarını ve bunlardan para kazanmalarını hedeflemektedir.

Peki Lens Protokolünün web3’te bir sosyal medya devrimi başlatma olasılığı sizce nedir?

Bu blockchain teknolojisinin sosyal medyanın geleceği açısından sürece dahil olması şart mıdır?

Bu kapsamlı yazıda Lens Protocol nedir ve nasıl çalışır benzeri tüm sorulara yanıt aranacaktır.

Lens Protocol Nedir?

lens protocol nedir

Lens Protocol web3 dünyası için sosyal medya kavramlarını ve olanaklarını yeniden keşfetmeyi ve tasarlamayı amaçlayan bir projedir.

Sosyal medya şirketleri Web2’deki sosyal grafiklerini merkezi bir yaklaşımla oluşturmaktadır.

Bu kapsamda bir sosyal grafik; bireyleri, organizasyonları ve aralarındaki temel ilişkiyi temsil eden node’lar içermektedir.

Bugün sosyal grafikleri kullanan tipik sosyal medya platformları tüm bilgileri merkezi bir şekilde kaydetmektedir.

Başka bir deyişle kullanıcılar platformda kullanılan bilgilere aslında fiilen sahip değildir.

Blockchain teknolojisinin bu alandaki kullanımı ise normal kullanıcılara web3’te bir miktar kontrolün geri verilmesine yöneliktir.

Lens Protocol nedir sorusu için blockchain üzerinde çalışan merkeziyetsiz ve şekillendirilebilir bir sosyal grafik yanıtını vermek mümkündür.

Bu program, ilgili taraflara web3 sosyal medya platformlarını oluşturmaları için kolay yollar sağlamayı amaçlamaktadır.

Lens protokolünde kullanıcı sahipliği sosyal grafiğin merkezinde yer almaktadır ve özelliklerin özelleştirilebilir olması projenin önemli bir parçasıdır.

Projenin 2022’nin başlarında duyurulmasından bu yana büyük bir destekçi kitlesi vardır.

Bu desteğin büyük bir kısmı ise üzerinde çalışan ekipten kaynaklanmaktadır.

Lens projesi, Ethereum’daki temel kredi platformlarından biri olan ve şirketin kurucusu Stani Kulechov’un beyni sayılan Aave’nin bir ürünüdür.

Lens Protocol Nedir ve Nasıl Çalışır?

Lens Protocol nedir sorusu ile birlikte Lens’in nasıl çalıştığı da önemli bir konudur.

Bu projenin temelinde merkeziyetsiz sosyal grafik kullanımı yer almaktadır.

Bunu oluşturmak için çoğunlukla bir GDB yani grafik veritabanı kullanılmaktadır.

Bugün bir GDB’nin verileri depolaması için node’ları, kenarları ve çeşitli özellikleri içeren grafik yapılarını kullanması gerekmektedir.

Başka bir deyişle bu grafikler bir ağdaki katılımcıları ve aralarındaki ilişkiyi göstermektedir.

Lens Protocol nedir dedikten sonra gerçekte nasıl çalıştığını anlamak için mevcut rakiplerinden farkını iyi anlamak gerekir.

Bir sosyal grafiği yapılandırmanın birkaç farklı yolu vardır.

Örneğin bugün Facebook veya LinkedIn gibi yüksek profilli sosyal medya platformları merkezi bir yapıdadır.

Öte yandan veri siloları veya depoları sosyal grafiklerin oluşturulmasında da kullanılmaktadır.

Bu senaryoda platformla entegre olmak isteyebilecek diğer uygulamaların bu verilere erişimi kesinlikle söz konusu değildir.

Bu durum platform yapısının özelleştirilemeyeceği anlamına gelmektedir.

Bununla birlikte platformda yaşanacak bir teknik arızanın sunucuları kullanılamaz hale getireceği de unutulmamalıdır.

Lens protokolü açık kaynaklı ve şekillendirilebilir bir sosyal grafik kullanmaktadır.

Bu sayede web3’te kendi sosyal medya platformlarını kurmak isteyen içerik oluşturuculara ücretsiz kullanım sunmaktadır.

Kullanıcı profilleri NFT’ler aracılığıyla temsil edilirken Polygon PoS Layer 2 çözümü tüm profilleri saklamaktadır.

Ayrıca platform MetaMask, Gnosis Safe ve Argent gibi cüzdanlarla uyumludur ve bu durumda platformlar arasında birlikte çalışabilirlik vardır.

Lens Protocol’ü Eşsiz Kılan Ne?

Lens Protokolü kullanıcılarına merkeziyetsiz bir sosyal medya dünyası ve içinde kendi spesifik alanları için kullanabilecekleri araçlar sunmaktadır.

Lens’te bir avatar değişikliği, bir metin gövdesi veya kullanıcı tarafından yayınlanan herhangi bir içerik bile zincirde tutulmaktadır.

Lens protocol nedir anlaşıldığına göre bunun modüler kullanıma sahip olduğu ve yenilikçi kullanımlar için yön veren yeni özelliklere sahip olduğu ortadadır.

Aynı zamanda bu yeni özelliklerin kabulü tamamen topluluğun kendisine kalmış bir şeydir.

Kısacası bu araçlar sayesinde dağıtılan bilgi ve bilgi türü ücretsizdir ve topluluk üyeleri tarafından kullanımlarda anlaşmaya varılmaktadır.

Son olarak Lens Protocol nedir sorusu için web3 için yeni bir bağlantı olacaktır yanıtını vermek mümkündür.

Lens protokol sayesinde birleştirilebilir ve merkeziyetsiz sosyal grafikler, içerik oluşturucuların tamamının kullanımına açıktır.

Bununla birlikte Lens protokol sayesinde yeni sosyal medya platformları ortaya çıkması muhtemeldir.

Bu durum ifade özgürlüğünü geliştireceği gibi hayatta kalma mücadelesi için de önemli bir yardımcı olacaktır.

Sonuçta sosyal medya profillerinde paylaşılan bilgilerin tamamen kullanıcıya ait olması önemlidir ve Lens ise bunun iyi bir yolunu oluşturmaktadır.

Lens Protocol Nedir ve Faydaları Neler?

lens protocol nedir

Lens protocol nedir sorusu ile birlikte faydalarını incelemek de önemlidir.

Lens bugün sunduğu araçlar sayesinde web3 topluluğuna hizmet etmektedir.

Protokol yeni bir sosyal medya platformu oluşturmak isteyenler için teknik açıdan fayda sağlayacaktır.

Ayrıca platformların özellikleri kolayca özelleştirilebilir hale gelecektir.

Bu özelliklerden hangisinin entegre olacağına ise topluluğun kendisi karar verecek ve merkezi yapı olmayacaktır.

Lens Protokolünün faydaları arasında veriye doğrudan sahiplik, daha iyi bağlantı, ve daha fazla bilgiye erişim vardır.

Bunların yanında ekstra olarak hizmeti kesintiye uğramayan izinsiz bir ağın ve bilgiyi kontrol eden merkezi bir aktörün bulunmaması vardır.

Lens Protocol Nasıl Kullanılır?

Lens’in tasarımı içerik oluşturucuların sosyal medya profillerini oluşturmalarını veya web3 destekçilerinin diğer kullanıcılarla bağlantı kurmasını kolaylaştırmaktadır.

Protokolün bu amaçlara ulaşabilmesi için kullandığı bazı anahtar kavramlar vardır.

Lens protocol nedir kavradıktan sonra bu protokolün nasıl kullanıldığını da anlamak gerekir.

NFT profilinin oluşturulması kullanıcının Lens Protokolü yolculuğunun başlangıcını oluşturmaktadır ve her profil bir kişi tarafından temsil edilmektedir.

Bir profile sahip olmak kullanıcının içerik eklemesini veya başkalarıyla bağlantı kurmasını sağlamaktadır.

Böyle bir profil bağlantısı aynı zamanda bir NFT-721 varlığı oluşturarak bir NFT-follow eşdeğeri olarak gösterilmektedir.

Lens protokolündeki temel konsept profil NFT’leri etrafında dönmektedir.

Bu kapsamda her bir kullanıcı bir profil oluşturarak hem profile hem de içeriğe sahip olmaktadır.

Bu profiller tüm post’ları, yorumları ve repost’ları sahiplenmektedir.

Lens Protocol ekosisteminde bu post’ların hepsine Yayınlar denmektedir.

Bireysel adreslerin bu profil NFT’lerine sahip olduğunu ve bir adresin bu türden birden fazla NFT’ye sahip olabileceğini belirtmekte fayda vardır.

Lens Protocol nedir sorusu ile birlikte Lens’teki bir diğer önemli şeyin de modül olduğunu unutmamak gerekir.

Modüller kullanıcıların sisteme özel işlevler tanıtmasına imkan vermektedir.

Bu modüllerin her biri belirli koşullar altında çalışan kodlu ve beyaz listeye alınmış bir akıllı kontratı temsil etmektedir.

Sistem 3 tip modül içermektedir:

  • Takip modülleri: Bu modül başka bir profili izleyen bir kullanıcının eylemini temsil etmektedir. Kullanıcılar eşsiz profillerini oluştururken bu takip modüllerini kurarlar. Bir abonelik modelini takip ederler ve ileri seviyede özelleştirilebilirler.
  • Toplama modülleri: Bu modül çevrimiçi makaleler oluşturmak için kullanılmaktadır.
  • Referans modülleri: Diğer kullanıcılarla etkileşim kurmak ve gönderilerine yorum yapmak için kullanılmaktadır.

Lens Protocol’ün Diğer Özellikleri

Lens Protocol nedir kısmında da bahsedildiği gibi bu protokol aslında sosyal medya işlevini blockchain teknolojisi ile birleştirmeyi hedeflemektedir.

Sosyal medyadaki kavramların tamamını akıllı kontratlar aracılığı ile bünyesine dahil etmektedir.

Yayınlar kısmı yaratıcılar, küratör yani sorumlu ve normal kullanıcılar tarafından üretilen içerik kısmıdır.

Bu kısıma gönderiler, yorumlar ve mirrors yani aynalar da dahildir.

Yorumlar kısmı kullanıcıların başka bir profilin gönderisine ek içerik eklemesi demektir.

Bir hesaptaki tüm yorumlar kullanıcının Profil NFT’sine bağlı bir zincirde depolanmaktadır.

Mirrors ise repost gibi yeniden gönderilere benzer ve içeriğin ağ üzerinden daha fazla dağıtılmasına izin verir.

Yansıtılmış içerik anlamına da gelen mirrors onu yayınlayan orijinal profil tarafından belirlenmiş bazı koşullara tabidir.

Collect yöntemi içerik oluşturucuların içeriklerinden para kazanmalarını sağlayan bir yöntemdir.

Bu yöntemde diğer kullanıcılar, orijinal profil tarafından yayınlanan içeriğin NFT’lerini yine orijinal yayıncı tarafından belirlenen koşullar altında yayınlamaktadır.

Lens protocol nedir daha iyi anlamak için özelliklerinin tamamına hakim olmak gerekir.

Follow özelliği ise güncel sosyal medyalarda da görülen kullanıcıların diğer profilleri izlemesine olanak tanıyan takip etme sistemidir.

Minting Follow NFT’leri böyle bir bağlantının kurulması ile sonuçlanmaktadır ve her profil bu tür bir bağlantı için koşulları kendi belirlemektedir.

Örneğin bu senaryoda böyle bir profil, X tutarında bir MATIC ücreti ödenmesi gerektiğini belirtebilmektedir.

Öte yandan bu Follow NFT’lerinde Yerleşik Yönetim işlevleri de vardır.

Lens Protocol’ün Bir Token’ı Var Mı?

Lens Protokolünün şu anda yerel bir token’ı yoktur ancak gelecekte böyle bir token’ı piyasaya sürme olasılığı yüksektir.

Ayrıca protokolü kullanan kullanıcılar da gelecekte yerel bir token ile karşılaşacaklarını tahmin etmektedir.

Lens Protocol Sosyal Medyada Devrim Mi Yaratacak?

Lens protocol nedir anlaşıldığına göre bugün sosyal medya kullanımının oldukça yaygın olduğunu ve her yerden kullanıldığını da bilmek gerekir.

Ancak normal kullanıcıların bu web siteleri için oluşturduğu içerikler kendilerine ait değildir.

Ayrıca bu tarz web sitelerinin kendi politikalarına uymayan bilgileri sansürleme yetkileri olduğunu da bilmek gerekir.

Görüldüğü üzere Web3 sosyal medya alanında da bir iyileştirme sunacaktır ve Lens Protokolü gibi projeler ise bu dönüşüme öncülük edecektir.

Kullanıcılar sosyal medya deneyimlerini geliştirmek ve hatta sosyal medya platformlarını özelleştirmek adına blockchain teknolojisinin potansiyelinden yararlanmak isteyecektir.

İster Lens Protokolü isterse de başka bir proje olsun web3’ün sosyal medya açısından potansiyel faydaları ortadadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Lens Protocol nedir?

Lens Protokolü merkeziyetsiz ve şekillendirilebilir bir sosyal grafiktir. Başka bir şekilde ifade edersek kullanıcılara web3 teknolojisini kullanarak kendi sosyal medya platformlarını oluşturmaları için araçlar sunan bir projedir.

Lens Protocol nasıl kullanılır?

Kullanıcıların Lens Protocol üzerinde bir profil oluşturması ile birlikte blockchain üzerinde bir NFT mint edilmektedir. Bu aynı zamanda her kullanıcıya diğer profillerle etkileşim izni sağlamaktadır. Kullanıcıların platforma gönderdiği içeriklerin tamamı zincirde kullanılabilir durumda kalmaktadır.

Sorumluluk Reddi

Sitemizde yayınlanan her içerik, iyi niyet çerçevesinde kaleme alınmıştır ve genel manada bilgi vermek amacıyla yazılmaktadır. Sitemizden edindiği bilgiler ışığında, okuyucunun yaptığı her hamle, çok net bir şekilde kendi riskidir ve siteyle bir ilgisi yoktur.
Kripto Para Okulu’nda ana amacımız, oldukça kaliteli bilgiler paylaşmaktır. Okuyucularımızın işine yarayacak eğitici ve öğretici içerikleri hazırlamak için yoğun bir mesai harcıyoruz. Bu standardı korumak ve daha da iyi içerikler hazırlamak için, iş ortaklarımız; yazılarımızda yer alarak bize bir komisyon ödemesi yapabilir. Ancak bu komisyonlar, kesinlikle tarafsız, dürüst ve eğitici içerikleri oluşturma sürecimizi negatif etkilemeyecektir.

Sponsor
Sponsor