1. Tanımlar

 • Şirket

  BeIn News Academy Ltd. 1332369 şirket numarasıyla Hong-Kong’da kayıtlıdır. Kayıtlı adres: Suite 1701 – 02A, 17/F., 625 King’s Road, North Point, Hong Kong,

 • Haber Portalı

  Şirket tarafından yürütülen ve https://tr.beincrypto.com adresinde ulaşılabilir olan bir haber portalıdır.,

 • BeInCrypto

  Hem şirkete hem haber portalına hem de ikisine birden atıfta bulunabilen ortak ad.

 • Gizlilik Politikası

  Şirketin Gizlilik Politikasının son versiyonu

 • Ziyaretçi

  Haber portalını ziyaret eden bir kişi

 • Rehberler

  Şirketin yargı yetkisi veya yasal uygulanabilirliğe sahip olması nedeniyle şirket için geçerli olan yasal yönergeler

 • GDPR

  Genel Veri Koruma Yönetmeliği (AB) 2016/679

 • Kişisel Veri

  Kişisel Veri, ziyaretçiyi tanımlayan veya tanımlayabilen ve örneğin ziyaretçinin adını, adresini ve kimlik numarasını içeren, ziyaretçiyle ilgili her türlü bilgi anlamına gelir.

2. Amaç, kapsam ve diğer tanımlar

Bu politika, BeInCrypto ziyaretçilerinin kullanımına yöneliktir.

BeInCrypto, ziyaretçilerine kripto para piyasası ve blockchain sektörü hakkında açık ve dürüst raporlar sunmayı amaçlayan bir haber portalıdır.

Şirket, bu gizlilik politikasını GDPR ve ilgili yönergelere uygun olarak oluşturmuştur.

Bu politika, şirketin ziyaretçilerine ne tür bilgiler topladığı, bu bilgileri nasıl kullandığı ve hangi durumlarda üçüncü kişilerle paylaşılabileceği hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Bu gizlilik bildirimi boyunca ziyaretçinin verileri “kişisel veriler” ya da “kişisel bilgiler” olarak adlandırılabilir. Ayrıca şirket bazen toplu olarak ziyaretçinin kişisel verilerinin işlenmesi, toplanması, korunması ve saklanması veya bu tür kişisel verilerin “işlenmesi” gibi herhangi bir eyleme atıfta bulunabilir.

3. Kişisel verilerin toplanması

Şirket, hizmetlerin sağlanması ve geliştirilmesi için gerekli bilgileri toplayacaktır.

4. Haber bültenine abone olmak

Ziyaretçiler abone olma seçeneğini göz önüne alırken e-mail adreslerini vererek şirket tarafından sağlanan haber bültenine abone olma seçeneğine sahip olacaklardır. Bu amaçla ziyaretçi, haber portalının web sitesinde bulunan seçenek aracılığıyla e-mail adresini doğrudan şirkete sağlayarak bu tür bir e-mail’in alınmasına izin verir.

5. Meşru çıkarları koruma amaçları

Şirket, kişisel verileri BeInCrypto veya üçüncü bir tarafla yürütülen meşru çıkarları korumak için işler. Meşru menfaat, şirketin ziyaretçinin bilgilerini kullanmak için ticari veya yasal bir nedeni olduğu zaman ortaya çıkar. O zaman bile ziyaretçi için doğru ve en iyi olana haksız yere aykırı düşmemelidir. Bu tür bilgi işleme faaliyetlerine ilişkin örnekler şunları içerir:

 • Mahkeme işlemlerinin başlatılması ve dava süreçlerinde savunmamızın hazırlanması
 • Şirketin BT ve sistem güvenliğini sağlamak, olası sonuçları önlemek, varlık güvenliği, kabul kontrolleri ve izinsiz girişe karşı önlemler almak için üstlendiğimiz önlemler ve süreçler;
 • İşi yönetmek ve şirketin ürün ve hizmetlerini daha da geliştirmek için önlemler;
 • Ziyaretçi ve şirket arasındaki herhangi bir anlaşma kapsamında şirketin menfaatlerinin, haklarının, unvanlarının veya menfaatlerinin herhangi biri veya tamamı üzerinde bir veya daha fazla kişiye devir, temlik (doğrudan veya yükümlülükler için teminat olarak) ve/veya satış ve/veya ücret ve/veya ipotek.

6. Pazarlama amaçları

Şirket, konum veya ziyaret geçmişi gibi ziyaretçi verilerini, ziyaretçinin ilgisini çekebilecek her türlü haber, analiz, araştırma, rapor, kampanya veya eğitim fırsatlarını, eğer gerekli ayrıntılar şirkete sağlanmışsa, kayıtlı e-mail adresine göndermek için kullanabilir.

Ziyaretçiler, artık bu tür bilgileri almak istemiyorlarsa tercihlerini değiştirebilir ve istedikleri zaman abonelikten çıkabilirler.

7. Ziyaretçinin kişisel verilerinin kontrol edilmesi ve işlenmesi

BeInCrypto ve kişisel verilerin toplanması, saklanması veya işlenmesi amacıyla görev aldığı tüm aracılar ve şirket adına hareket eden üçüncü taraflar, ziyaretçi tarafından sağlanan kişisel verileri toplayabilir, işleyebilir ve saklayabilir.

Ziyaretçi tarafından sağlanan kişisel verilerin Avrupa Birliği içindeki veya Avrupa Birliği dışındaki herhangi bir yargı alanında işlenmesi ve saklanması amacıyla şirket, bunun yürürlükteki tüm yasalara uygun olarak yapılacağını burada teyit eder.

8. Yetkili işlemci

Şirket ayrıca, ziyaretçi ile ilgili verilerin korunması için şirketin talimatlarına tabi olan, akdedilmiş hizmet sözleşmelerine dayalı olarak ziyaretçi verilerinin işlenmesi için yetkili harici işlemciler kullanabilir. Anlaşmalar, her iki tarafın da sorumluluklarını anlamaları açısından önemlidir.

Bu tür sağlayıcılar, şirket ile kararlaştırıldığı şekilde çeşitli hizmetler sağlayacaktır.

Şirket’in bilgileri izinsiz sağlaması gerektiğinde veya buna izin verildiğinde bilgileri sağlama amacını yerine getirmek için gerekenden daha fazla bilgi sağlamayacaktır.

9. Şirketin pazarlama faaliyetleri için ziyaretçinin kişisel verilerini ele alışı

Şirket, ziyaretçileri ilgilerini çekebilecek ürünler, hizmetler veya teklifler hakkında bilgilendirmek için ziyaretçilerin kişisel verilerini işleyebilir. Şirket, ziyaretçiler için neyin gerekli olduğu veya neyin ilgi çekici olabileceği konusunda bir görüş oluşturmak için tüm bu bilgileri inceler.
Bazı durumlarda profil oluşturma kullanılabilir. Profil oluşturma, belirli kişisel yönleri değerlendirmek ve ayrıca ziyaretçiye ürünler hakkında hedeflenen pazarlama bilgilerini sağlamak amacıyla ziyaretçi verilerinin otomatik olarak işlendiği bir süreçtir.

Ziyaretçiler, ziyaretçinin kişisel verilerinin pazarlama amaçlarıyla işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme veya şirketin ziyaretçi destek departmanıyla herhangi bir zamanda aşağıdaki şekillerde iletişime geçerek şirketten pazarlama ile ilgili e-posta alma aboneliğinden çıkma hakkına sahiptir:

10. Ziyaretçinin kişisel bilgilerinin saklanma süresi

Şirket, yasal gereklilikleri karşılamak için ziyaretçilerin kişisel verilerini beş yıl süreyle saklayacaktır. Bazı durumlarda bu süre uzayabilir.

Şirketin artık ziyaretçinin kişisel verilerini tutması gerekmediğinde, bunları güvenli bir şekilde silecek veya yok edecektir.

11. Ziyaretçinin silme hakkı

Silme hakkı mutlak bir “unutulma hakkı” sağlamaz. Bireylerin, kişisel verileri silme ve belirli durumlarda işlenmesini önleme hakları vardır:

 • Kişisel verilerin toplanma/işlenme amacı ile ilgili olarak artık gerekli olmaması;
 • Kişi rızasını geri aldığında;
 • Birey, işlemeye itiraz ettiğinde ve işlemeye devam etmek için ağır basan meşru menfaat olmadığında;
 • Kişisel veriler yasa dışı bir şekilde işlendiğinde (yani GDPR’yi ihlal edecek şekilde işlendiğinde);
 • Hukuki bir yükümlülüğe uymak için kişisel verilerin silinmesi gerektiğinde;
 • Kişisel veriler, bir çocuğa bilgi toplumu hizmetlerinin sunulmasıyla bağlantılı olarak işlendiğinde. Silme hakkının geçerli olmadığı ve şirketin talebi yerine getirmeyi reddedebileceği bazı özel durumlar vardır.

12. Şirket silme talebini ne zaman reddedebilir?

BeInCrypto, kişisel verilerin işlendiği durumlarda silme talebini aşağıdaki nedenlerle reddedebilir:

 • Kamu yararına olan bir görevin yerine getirilmesi veya resmi yetkinin kullanılması için yasal bir yükümlülüğe uymak;
 • Yasal iddiaların kullanılması veya savunulması.

13. Bilgi işlemenin coğrafi alanı

Genel bir kural olarak ziyaretçi verileri, Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (AB/AEA) içinde işlenir ancak bazı durumlarda AB/AEA dışındaki ülkelere aktarılır ve bu ülkelerde işlenir.

Ziyaretçi verilerinin AB/AEA dışına aktarımı ve işlenmesi, uygun önlemlerin alınması ve işlemlerin yalnızca yasal bir temele dayalı olarak gerçekleştirilmesi koşuluyla gerçekleştirilebilir.

Talep üzerine ziyaretçi, ziyaretçi verilerinin AB/AEA dışındaki ülkelere aktarımı hakkında daha fazla ayrıntı alabilir.

14.Bu gizlilik bildirimine ilişkin değişiklikler

Şirket, bu gizlilik bildirimini tek taraflı olarak, bildirimde bulunmaksızın ve herhangi bir zamanda bu hüküm uyarınca değiştirme veya tadil etme hakkını saklı tutar.

Bu gizlilik bildiriminde herhangi bir değişiklik yapılırsa şirket, haber portalında güncellenmiş bir Gizlilik Politikası yayınlayacaktır. Bu sayfanın sonunda gösterilen revizyon tarihi de değiştirilecektir. Ancak şirket, şirketin ziyaretçinin kişisel bilgilerini nasıl işlediği ve koruduğu hakkında her zaman bilgi sahibi olmak için ziyaretçileri bu gizlilik politikasını ara sıra gözden geçirmeye teşvik eder.

15. Çerezler

Şirketin web sitesi, işlevselliğini geliştirmek ve genel ziyaretçi deneyimini iyileştirmek için çerezler olarak bilinen küçük dosyalar kullanır.

Çerez, kayıt tutma amacıyla bir ziyaretçinin bilgisayarında saklanan küçük bir metin dosyasıdır. Şirket, portal(lar)da çerez kullanmaktadır. BeInCrypto, çerezlerde sakladığı bilgileri, ziyaretçinin portaldayken sunduğu kişisel olarak tanımlanabilir bilgilere bağlar. BeInCrypto, hem oturum kimliği çerezlerini hem de kalıcı çerezleri kullanır. Bir oturum kimliği çerezinin süresi, ziyaretçi tarayıcıyı kapattığında sona ermez. Kalıcı bir çerez, ziyaretçinin sabit diskinde uzun bir süre kalır. Bir ziyaretçi, ziyaretçinin internet tarayıcısının “yardım” dosyasında sağlanan yönergeleri izleyerek kalıcı çerezleri kaldırabilir.

Şirket, istatistiksel amaçlar için kalıcı çerezler ayarlar. Kalıcı çerezler aynı zamanda şirketin ziyaretçilerin konumlarını ve ilgi alanlarını izlemesine ve hedeflemesine ve portal üzerindeki şirket hizmetlerinin deneyimini geliştirmesine olanak tanır.

Bir ziyaretçi çerezleri reddederse, ziyaretçi portalı kullanmaya devam edebilir.

Şirketin iş ortaklarından bazıları portalda çerez kullanmaktadır. Şirketin bu tanımlama bilgilerine erişimi veya bunlar üzerinde kontrolü yoktur.

16. İzleme ve gözden geçirme

Şirket, bu politikanın etkinliğini ve özellikle politikada açıklanan prosedürlerin uygulama kalitesini düzenli olarak izleyecektir ve uygun olduğu durumlarda eksiklikleri düzeltme hakkını saklı tutar.

Ayrıca şirket, politikayı en az yılda bir kez gözden geçirecektir. Şirket, bu politikanın güncellenmiş bir sürümünü web sitelerinde yayınlayarak ziyaretçilerini bu politikadaki herhangi bir önemli değişiklik hakkında bilgilendirecektir.