Tanımlar

Şirket

BeIn News Academy Ltd. Kayıtlı olduğu yer: Hong-Kong. Şirket numarası: 1332369, ve kayıt adresi: Suite 1701 – 02A, 17/F., 625 King’s Road, North Point, Hong Kong

Haber portalı

Şirket tarafından yönetilen ve https://beincrypto.com/ adresinde bulunan haber portalı

BeInCrypto

Şirkete ve/veya haber portalını ithafen kullanılan kolektif isim

Gizlilik Politikası

BeInCrypto Gizlilik Politikası güncel versiyonu

Ziyaretçi

Haber portalını ziyaret eden birey.

Kılavuz

Yargı yetkisi değerinde ya da yasal uygulanabilirlik değerinde Şirkete uygulanabilirliği olan Yasal Kılavuz.

GDPR

TThe General Data Protection Regulation (AB) (Genel Veri Koruma Düzenlemesi) 2016/679

Kişisel veri

Kişisel veri, “Ziyaretçi”yi tanımlayan ya da tanımlayabilen her bilgiyi kapsayabilir ve kişinin ismi, adresi ve kimlik numarası gibi bilgileri içerebilir.

Amaç, Kapsam ve Diğer Tanımlamalar

Bu politika BeInCrypto ziyaretçileri tarafından kullanılır.

BeInCrypto, ziyaretçilere direkt ve dürüst şekilde kripto para piyasası ve blok zinciri sektörü ile ilgili haberleri sunan bir haber portalı olmayı hedefler.

Şirket Gizlilik Politikasını GDPR ve ilişkili kılavuzları kullanarak hazırladı.

Bu politika Şirket Ziyaretçilerini, Şirketin ne tür verileri topladığı, nasıl kullandığı ve ne gibi durumlarda üçüncü şahıslarla paylaştığı ile ilgili olarak bilgilendirmeyi hedefler.

Bu gizlilik bildirgesi içerisinde Ziyaretçi verileri, “kişisel veri” ya da “kişisel bilgi” olarak adlandırılabilir. Şirket, kolektif olarak kişisel verilerin toplanması, saklanması ve idaresini kişisel verilerin “işlenmesi” olarak adlandırabilir.

Kişisel verilerin toplanması

Şirket verdiği hizmetin temini ve gelişimi için gerekli bilgiyi toplayabilir.

Bir ziyaretçi olarak, şahıs şirketten özel bilgileri nasıl toplandığını öğrenme hakkına sahiptir ve bunu BeInCrypto destek ekibi ile iletişime geçerek yapabilir. ([email protected]).

Haber bültenine üye olmak

Ziyaretçiler, şirket tarafından yayınlanan düzenli haber bültenine üye olma seçeneğine sahiptirler ve üye olma işlemi esnasında e-posta adreslerini vererek bunu yapabilirler. Bu amaçla ziyaretçi, e-posta adresini haber portalında bulunan seçeneği kullanarak şirkete direkt olarak verir ve bu e-postayı almaya razı olur.

Meşru çıkarların korunma amaçları

Şirket, kişisel verileri BeInCrypto ya da üçüncü bir şahıs için meşru çıkarları koruma adına işleyebilir. Meşru çıkar, şirketin bir iş, reklam ya da hukukî bir sebepten dolayı ziyaretçi bilgilerini kullanmasını kapsar. Yine de adil olmayan bir şekilde ziyaretçi hakkını ya da ziyaretçi için iyi olanı görmezden gelemez.  

Bu tür bilgi işleme aktivitesine dair örnekler: 

 • hukukî süreç başlatmak ve dava prosedürü dahilinde savunmamızı hazırlamak;
 • Şirketin IT ve sistem güvenliğini, potansiyel suçlara, izinsiz girişlere engel olma ve varlık güvenliği ile giriş kontrolünü sağlama amacıyla yapılan işlemler ve alınan önlemler;
 • Şirketin ürün ve hizmetlerini geliştirmek ve işletmeyi yönetmek için alınan önlemler;
 • Şirket ve Ziyaretçi arasındaki anlaşma dahilince şirket haklarını, ûnvanını ve çıkarlarını korumak için bir veya daha fazla kişiye yapılan transfer, atama (direk olarak ya da zorunluluklar için güvenlik olarak) ve/veya satış.

Pazarlama Amaçları

Şirket, lokasyon veya işlem geçmişi gibi ziyaretçi bilgilerini kullanarak, ziyaretçinin ilgisini çekebilecek haberleri, analizleri, araştırmaları, raporları, kampanyaları ve eğitim fırsatlarını ziyaretçi tarafından kaydedilmiş olan e-posta adresine gönderebilir.  

Ziyaretçiler bu tür bilgilerin gönderilmesini istememeleri durumunda bu seçeneği değiştirme ve aboneliklerini kaldırma hakkına her zaman sahiptirler.

Ziyaretçinin kişisel verilerinin işlenmesi ve korunması

BeInCrypto ve kişisel bilgileri toplama, depolama ve işleme amacıyla faaliyette bulunduğu temsilciler, şirket adına ziyaretçi tarafından verilmiş olan kişisel bilgileri toplayabilir, işleyebilir ve depolayabilir.  

Ziyaretçi tarafından Avrupa Birliği yargı yetkisi dahilinde ya da Avrupa Birliği dışında verilen bilgilerin işlenmesi ve depolanması faaliyetini şirket uygulanabilir kanunlar dahilinde yapacağını teyit eder.

Yetkilendirilmiş İşleyici

Ziyaretçi verilerinin korunması için Şirket tarafından verilen direktifler dahilinde, şirket ziyaretçi verilerini işlemek üzere dışarıdan bir işleyici ile hizmet anlaşması yapabilir. Anlaşmalar her iki taraf tarafından sorumlulukların ve yükümlülüklerin anlaşılması için önemlidir.  

Bu tür hizmet sağlayıcılar şirket ile yapılan anlaşma dahilinde muhtelif hizmetler sağlarlar.   

Şirket, rıza olmadan bilgi vermesini gerektiren ya da buna izin veren durumlarda gerekenden fazla bir bilgiyi sunmaz.

Şirket Ziyaretçilerin Kişisel Verilerini Pazarlama Faaliyetleri için Nasıl Kullanır

Şirket, ziyaretçilerin kişisel verilerini, ziyaretçilerin ilgi duyabilecekleri ürünleri, hizmetleri ve teklifleri sunmak için işleyebilir. Bu verileri inceleyen şirket, ziyaretçinin ilgisini ve ihtiyacını daha iyi anlamak için kullanır. 

Bazı durumlarda, profilleme yapılabilir. Profilleme, ziyaretçi verilerini otomatik bir şekilde işleyerek belirli kişisel özellikleri değerlendirip hedeflendirilmiş pazarlama bilgisi ve ürünleri sunmayı hedefler.

Ziyaretçiler, şirketin destek departmanına aşağıdaki yöntemlerle ulaşarak pazarlama amaçlı kişisel verilerinin kullanılmasını reddedebilir ve pazarlama malzemelerini almak istemezlerse üyeliklerini iptal edebilirler.

 1. E-posta ile: [email protected]
 2. Web sitesi müşteri desteği

Ziyaretçinin kişisel verilerinin saklanma süreci

Şirket, hukuki gereklilikleri yerine getirmek üzere beş yıl boyunca saklar. Bazı durumlarda bu süre uzatılabilir.

Şirket, ziyaretçi verilerine ihtiyacı kalmadığı zaman onları güvenli bir şekilde silip yok eder.

Ziyaretçinin sildirme hakkı;

Sildirme hakkı, kayıtsız bir ‘unutulma hakkı’ sağlamaz. Kişiler, kendilerine ait verileri sildirme ve belirli durumlarda işlenmesine engel olma hakkına sahiptir:

 • asli olarak toplanma ve işlenme amacı dahilinde kişisel verilere ihtiyaç duyulmazsa;
 • kişi rızasını çekerse;
 • kişi işlenmeye karşı çıkarsa ve bilgi işlemesi herhangi bir fayda sağlamıyorsa;
 • kişisel veri kanuna aykırı şekilde işlendiyse (GDPR kuralları çiğnenerek);
 • yasal bir zorunluluk olması durumunda;
 • eğer bilgi, bir çocuğa bilgi toplumu hizmeti ile bağlantılı olarak işlenmişse.

Bazı durumlarda kişisel verileri sildirme hakkı uygulanmaz ve şirket kişisel verilerin sildirme talebini reddedebilir.

Şirket hangi durumlarda sildirme talebini reddedebilir?

BeInCrypto, aşağıdaki durumlarda kişisel verileri sildirmek üzere yapılan talebi reddedebilir:

 • Hukuki bir yükümlülüğü yerine getirmek ya da kamu yararına olan bir görevi gerçekleştirmek ya da resmi bir otoritenin isteğini ifa etmek;
 • Kanuni hakları korumak ya da uygulamak.

İşlemenin coğrafî bölgesi

Genel bir kural olarak, ziyaretçi verileri Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı (AB/AEA) içerisinde işlenir fakat bazı durumlarda bu alanın dışına transfer edilebilir.

Yasal olarak uygun olması ve gerekli güvenliklerin alınması şartıyla AB/AEA dışına ziyaretçi verileri transfer edilebilir ve işlenebilir.

Talep üstüne, ziyaretçi AB/AEA dışında verilerinin nereye transfer edildiğine dair detayları alabilir.

Gizlilik Politikası değişiklikleri

Şirket, tek taraflı olarak önceden haber verme zorunluluğu olmadan bu Gizlilik Sözleşmesini değiştirme ya da düzeltme hakkına sahiptir.

Bu Gizlilik bildirgesine değişiklik yapılması durumunda, şirket haber portalında güncellenmiş Gizlilik Politikasını yayınlar ve bu sayfadaki güncelleme tarihi değiştirilir. Şirket, ziyaretçileri, bilgilerinin nasıl toplandığını işlendiğini ve korunduğunu öğrenmek üzere bu sayfayı zaman zaman ziyaret etmeye teşvik eder.

Çerezler

Şirketin web sitesi işlevselliği ve ziyaretçi tecrübesini geliştirmek üzere çerez adı verilen küçük dosyalar kullanır.  

Çerez, ziyaretçinin bilgisayarında depolanan ve kayıt tutma amacıyla kullanılan küçük bir metin dosyasıdır. Şirket portalında/portallarında çerezleri kullanır. BeInCrypto, çerezlerde saklanan ve ziyaretçinin portal üstündeyken sağladığı verileri barındıran bilgiyi linkler. BeInCrypto, seans ID çerezleri ve kalıcı çerezleri kullanır. Seans çerezi, Ziyaretçi tarayıcısına kapadığı zaman kaybolmaz. Kalıcı çerez, uzun bir süre ziyaretçinin sabit diskinde kalır. İnternet tarayıcısının yardım dosyasındaki adımları takip ederek, kullanıcı kalıcı çerezlerini silebilir.

Şirket, istatistiksel amaç için kalıcı çerezler kullanır. Kalıcı çerezler, şirketin, kullanıcının konumunu, ilgi alanlarını belirlemek ve sağlanılan hizmetlerde kullanıcı tecrübesini geliştirmek için kullanılır.

Kullanıcı, çerezleri reddetse de siteyi kullanmaya devam edebilir.

Şirketin bazı iş ortakları da çerez kullanmaktadır ve şirketin bu çerezlere herhangi bir şekilde erişimi ya da kontrolu bulunmamaktadır.

Gözetim ve Değerlendirme

Şirket, bu politikanın etkenliğini, özellikle açıklanan prosedürlerin uygulanma kalitesini, düzenli bir şekilde gözetir ve uygun olduğu durumlarda kusurları düzeltme hakkına sahiptir.

Ek olarak, şirket Gizlilik Politikasını en az yılda bir kez değerlendirir ve bir değişiklik yapılması durumunda güncel halini internet sitesinde/sitelerinde yayınlayarak ziyaretçilerini bilgilendirir.