1. Tanımlar

 • Şirket

  BeIn News Academy Ltd. 1332369 şirket numarasıyla Hong-Kong’da kayıtlıdır. Kayıtlı adres: Suite 1701 – 02A, 17/F., 625 King’s Road, North Point, Hong Kong,

 • Haber Portalı

  Şirket tarafından yürütülen ve https://tr.beincrypto.com adresinde ulaşılabilir olan bir haber portalıdır.

 • BeInCrypto

  Hem şirkete hem haber portalına hem de ikisine birden atıfta bulunabilen ortak ad.

 • Hükümler ve Koşullar

  Şirketin Hükümler ve Koşullarının en güncel versiyonu

 • Ziyaretçi

  Haber portalını ziyaret eden bir kişi

 • Rehberler

  Şirketin yargı yetkisi veya yasal uygulanabilirliğe sahip olması nedeniyle şirket için geçerli olan yasal yönergeler

 • İçerik

  İçerikler, haber portalında veya abonelik hizmeti aracılığıyla e-mail yoluyla görüntülenen, kullanılan veya iletilen tüm bilgileri kapsar.

2. Ziyaretçinin Hükümler ve Koşulları Kabul Etmesi

Bu politika, BeInCrypto ziyaretçilerinin kullanımına yöneliktir. BeInCrypto, ziyaretçilerine kripto para piyasası ve blockchain sektörü hakkında açık ve dürüst raporlar sunmayı amaçlayan bir haber portalıdır.

Şirket, bu hüküm ve koşulları yürürlükteki yasalara, ilgili yönergelere ve dahili politikalara uygun olarak oluşturmuştur.

Ziyaretçi, haber portalını ziyaret ederek, okuyarak ve/veya kullanmaya devam ederek burada yer alan Hüküm ve Koşulları kabul eder. Bahsi geçen Hüküm ve Koşullar, ziyaretçi ile şirket arasında bir sözleşmeyi temsil eder ve ziyaretçilerin haber portalını kullanımlarını düzenler.

Eğer ziyaretçi bu Hüküm ve Koşulları kabul etmiyorsa haber sitesinden derhal çıkmalı ve haber portalının hizmetlerini kullanmayı bırakmalıdır.

3. İçerik ve Telif Hakkı

Haber portalında yer alan tüm içerikler şirketin münhasır mülkiyetindedir ve geçerli ticari markalar, telif hakkı, mülkiyet ve fikri mülkiyet yasaları kapsamında korunmaktadır.

İçerik, bir ziyaretçi tarafından yalnızca kendi kişisel ve ticari olmayan amaçları için kullanılabilir ve bir ziyaretçi tarafından şirketin önceden izni olmaksızın başka taraflara yeniden dağıtılamaz.

İçeriği burada izin verilenin dışında herhangi bir şekilde kullanmak için taleplerin, öncesinde değerlendirilmek ve onaylanmak üzere [email protected] – adresine yapılması gerekir.

4. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Haber portalında mevcut olan hizmetler ve bilgiler kesinlikle “olduğu gibi” “nerede” ve “mevcut olduğu yerde” şeklinde sağlanır.

Şirket, haber portalında verilen bilgilerle ilgili olarak (açık veya zımni) herhangi bir garanti vermemektedir. Şirket; mülkiyet garantileri, ihlal etmeme, ticarete elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere zımni her türlü garantiyi açık bir şekilde reddeder.

Şirket, haber portalı aracılığıyla size sunulan herhangi bir bilginin üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu olmayacaktır.

Şirket veya bağlı olduğu kuruluşlar, yöneticiler, memurlar ya da çalışanlar, ve herhangi bir üçüncü taraf, içerik, yazılım ve/veya teknoloji sağlayıcılar; bir ziyaretçinin maruz kalabileceği herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu değildir veya hiçbir şekilde olmayacaktır. Haber portalının herhangi bir arızası veya kesintiye uğraması durumunda veya haber portalının burada yer alan verilerin veya bu şekilde sunulan ürün veya hizmetlerin ziyaretçiye sunulmasına dahil olan diğer herhangi bir tarafın eylemi veya ihmalinden kaynaklanması durumunda veya herhangi bir haber portalındaki herhangi bir bilgiye veya burada yer alan materyallere erişim, erişememe veya bunların kullanımı ile ilgili diğer nedenler.

BeInCrypto veya bu tür başka bir taraf bilgilendirilse bile şirket hiçbir durumda bir ziyaretçiye karşı doğrudan, özel, dolaylı, sonuç olarak ortaya çıkan veya arızi zararlardan veya diğer herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır. Bu sorumluluk sınırlaması, bir kullanıcının ekipmanına bulaşabilecek herhangi bir virüsün oluşması, mekanik veya elektronik ekipman ya da iletişim hatlarındaki arıza, telefon veya diğer ara bağlantı sorunlarını (örneğin, internet servis sağlayıcınıza erişememeniz), yetkisiz erişim, hırsızlık, operatör hataları, grevler ya da diğer işçilik sorunları veya herhangi bir mücbir sebebi içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Şirket, haber portalına sürekli, kesintisiz veya güvenli erişimi garanti etmemektedir.

5. Sorumluluk Reddi

Haber portalında yayınlanan görüşler ve makaleler, yazarların ürünleridir; önyargıya ve öznelliğe tabidir. Bununla birlikte şirket, burada yer alan bilgilerin gerçeklik geçerliliğini garanti edemez.

Haber portalında yer alan bilgi, yazı ve görüşler hiçbir şekilde finansal tavsiye veya yatırım teşviği niteliği taşımaz. Şirket tarafından yayınlanan hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz ve haber portalında yer alan hiçbir veri veya bilgiye herhangi bir yatırım faaliyeti için itibar edilmez.

Şirket ve çalışanları, her ziyaretçinin herhangi bir finansal karar vermeden önce kendi bağımsız araştırmasını yapmasını ve/veya kalifiye bir yatırım uzmanıyla konuşmasını şiddetle tavsiye eder.

6. Şikayetler

Şirket, başkalarının yaratıcı çalışmalarına ve mülkiyet haklarına saygı duyar ve fikri mülkiyet ve telif hakkı yasalarına sıkı sıkıya bağlı kalır. Herhangi bir fikri mülkiyet / telif hakkı ihlalinin gerçekleştiğine inanıyorsanız lütfen ihlalin ayrıntılarıyla birlikte hemen bizimle iletişime geçin ([email protected]). Şikayetinizde yer alması gereken ayrıntılar şunlardır:

 • Fikri mülkiyet sahibinin ayrıntıları
 • Söz konusu mülkün uygun şekilde tanımlanması
 • Şikayette bulunan kişinin iletişim bilgileri

Şirket, şikayetin ziyaretçiler tarafından iyi niyet çerçevesinde yapılması koşuluyla şikayeti uygun bir süre içinde çözmek için makul önlemleri alacaktır.

7. İzleme ve İnceleme

Şirket, bu Hüküm ve Koşulların etkinliğini ve özellikle burada açıklanan prosedürlerin uygulama kalitesini düzenli olarak izleyecektir ve uygun olduğu durumlarda eksiklikleri düzeltme hakkını saklı tutar.

Buna ek olarak şirket, Hüküm ve Koşulları en az yılda bir kez gözden geçirecektir. Şirket, haber portalında güncellenmiş bir sürümünü yayınlayarak ziyaretçilerini bu Hüküm ve Koşullardaki herhangi önemli bir değişiklik hakkında bilgilendirecektir. Değişiklikler, aksi belirtilmedikçe, güncellenmiş versiyonu haber portalında yayınlandıktan hemen sonra geçerli olmaya başlayacaktır.