Bitcoin btc
$ usd

Türkiye ve Dünya’da Kripto Vergi Kısım 2: Türkiye’de Kripto Para Vergilendirmesi

11 mins

Türkiye’de kripto vergi konularına odaklanan bu yazı, kripto paralara ilişkin Türkiye’deki ve Dünya’daki mevzuat ile özellikle vergi hukuku kapsamındaki düzenlemelerin inceleneceği üç serilik yazı dizinin ikinci kısmıdır.

Seri kapsamında yayınlanacak yazı başlıkları şu şekildedir:

  1. Kripto Varlıkların Hukuki Statüsü (yayınlandı)
  2. Kripto Varlıkların Türkiye’de Vergilendirilmesi
  3. Kripto Varlıkların Uluslararası Alanda Vergilendirilmesi

Serinin ikinci yazısının kripto vergi konusu kapsamında kripto paraların, yönetmelik tanımı ile “kripto varlık”ların, Türkiye’de vergilendirilmesini inceliyoruz.

Bu doğrultuda ilk olarak Türkiye’deki kripto vergi mevzuatına genel bir bakış atılacaktır.

Daha sonra kripto varlık kazançları sınıflandırılacaktır.

Bu doğrultuda hangi kripto varlık faaliyeti kapsamında ne şekilde vergi doğduğu ve doğabileceği değerlendirilecektir.

Türkiye’de Vergi Hukuku

yerli kripto para borsaları

Ülkemizde vergi hukuku kapsamı oldukça geniştir.

Vergiyi doğuran olaya bağlı olarak gelir vergisi kanunu, kurumlar vergisi kanunu, vergi usul kanunu, KDV kanunu, ÖTV kanunu, veraset ve intikal vergisi kanunu vb. onlarca kanun, yönetmelik, tebliğ ve GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) düzenlemesi mevcuttur.

Ancak ilk yazıda belirtildiği üzere ülkemizde kripto varlıkların vergilendirilmesine yönelik net bir düzenleme bulunmamaktadır.

Zira kripto varlıkların takip edilmesi hususu da ayrıca ele alınabilecek bir başlıktır.

Fakat bu durum halihazırdaki mevzuat ve regülasyonlar kapsamında kripto varlıların hiçbir şekilde vergilendirilmediği anlamına gelmiyor.

GİB’e ait vergi listesinde oldukça fazla çeşit (100’ün üzerinde) vergi bulunmasına rağmen bunların en bilinenlerini kabaca yedi başlık altında toplayabiliriz.

Gelir Vergileri:

  1. Gelir Vergisi
  2. Kurumlar Vergisi; Harcama Vergileri
  3. KDV
  4. ÖTV
  5. Damga Vergisi; Varlık Vergileri
  6. MTV
  7. Emlak Vergisi.

Kripto vergi kapsamında ÖTV, MTV ve emlak vergisinin günümüz koşulları ve kripto varlık ekosisteminin mevcut gelişmeleri itibariyle şu aşamada incelenmesine gerek duyulmamaktadır.

Yanı sıra inceleme dahilinde ihtiyacımız olacak diğer vergiler ise şans oyunları vergisi ile veraset ve intikal vergisidir.

Aşağıdaki tabloda bu vergiler kısaca açıklanmıştır.

VergiAçıklama
Gelir VergisiGelir vergisi ödenmesi için gelirin unsurlarından en az birini taşıyan bir kazanç olması gereklidir.
Kurumlar Vergisi5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında; AŞ., Ltd., Kooperatif, Dernekler, Vakıflar, İş ortaklıkları… tarafından ödenen ve bu kurumların gelir elde etmesinden doğan bir vergidir.
KDVMal ve hizmet tesliminde, teslim edenin ödediği ancak teslim alana yüklenen ve %1 ile %18 arasında değişen bir vergidir. Bir diğer ifade ile herhangi bir ürün satan veya hizmet sunan kişiler, bedelini alıcıdan tahsil ederek KDV beyan ederler.
Damga VergisiKişiler arası, kurumlar arası ve kişiler-kurumlar arasındaki hukuki ve resmi işlemleri belgeleyen kağıtlardan alınan vergilerdir.
Şans Oyunları Vergisi5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergı̇, Fon ve Payların Düzenlenmesı̇ Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen, şans oyunlarından elde edilen kazançların tabi olduğu vergidir.
Veraset ve İntikal Vergisi7338 sayılı Veraset ve İntı̇kal Vergı̇sı̇ Kanunu kapsamında, miras kalan mallara ve ivazsız intikallere (karşılıksız kazanım, ücretsiz şekilde bir mal edinimi) uygulanan vergiler düzenlenir.

Kripto varlıkların hukuki statüsünün ve para, elektronik para, emtia, menkul kıymet veya gayri maddi varlık sayılıp sayılamayacağının değerlendirildiği ilk yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

Kripto Varlık Kazanımları

kripto vergi

Kripto varlıklar üzerinden kazanç elde edilebilmesi yolları ile mevcut ve muhtemel vergi yükümlülükleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir.

Kripto Varlıkların “Trade”i

Bu kısımda kripto paraların alış-satış ile miktarının, sayısının artırılması gibi hususlar bulunur.

Bu başlıklardaki alış-satış faaliyetleri ile halihazırda vergiyi doğuran bir olay gerçekleşmediği savunulabilir. Vergi ile bağlantılı olmasa da MASAK kripto varlık hizmet sağlayıcılar rehberinde geçen bir tutara dikkat çekilmesi faydalı olacaktır.

“İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75.000 TL veya üzerinde olduğunda,” kripto varlık hizmet sağlayıcılar kimlik tespiti yapmak zorunda tutulmuştur.

Para olarak değerlendirilmesi halinde, %0,2 oranındaki kambiyo vergisi hariç olmak üzere, nasıl ki döviz alım-satım işlemlerinde bireyler bir ücret ödemiyorsa, örneğin dolar, euro vb. dövizlerin alış-satış farkından elde edilen kâr herhangi bir vergiye tabi değilse, kripto varlık alım-satım arasındaki kâr, sürekli de yapılsa tek seferlik de yapılsa, vergilendirmeye tabi olmayacaktır. Ancak bu kâr kurumlar tarafından yapılır ise ticari kazanç söz konusu olacak ve kurumlar vergisi ödenmesi gerekecek.

Menkul kıymet olarak değerlendirilmesi halinde, para olarak değerlendirmeden farklı olarak alım-satım arasındaki kâr, değer artış kazancı kabul edilecek ve beyanname verilmesi gerekecek, diğer ifade ile vergi doğacaktır.

Emtia olarak değerlendirilmesi halinde, bir takvim yılında yalnızca bir kez alım-satım yapılır ve elde edilen gelir 2023 yılı için 55.000 TL istisna tutarını aşmazsa vergi doğmayacak. İki ve üzerinde yapılan işlemlerde ise vergi doğacaktır.

Gayri maddi varlık olarak değerlendirilmesi halinde, GVK m.80 kapsamında değer artış kazancı olarak değerlendirme yapılabilecek ve vergi doğacaktır.

İlave olarak değerlendirilebilecek husus ise stablecoin’ler. Stablecoin/TL paritesinde yapılan işlemler için halihazırda %0,2’lik kambiyo vergisi alınması gerektiği hususu tartışılabilir. Zira bankalar aracılığıyla döviz veya altın alımı yapıldığında bu vergi uygulanmakta. Stablecoin’lerin değerleri de bu varlıklara sabitlendiği için sanki altın veya döviz alınıyormuş gibi değerlendirme yapılması mümkün olabilir.

Kripto Varlıkların Madenciliğinde Vergi

Kripto paraların PoW sistemlerde Cloud/GPU/CPU/ASIC/FPGA “mining” ile üretimi, kazımı; PoS vb. sistemlerde “node”, “validator”, doğrulayıcı, onaylayıcı, olarak kazanımını içerir.

Bu başlıklardaki faaliyetler ile halihazırda vergiyi doğuran bir olay gerçekleşmediği savunulabilir.

Para olarak değerlendirilmesi halinde, kripto varlıklarla ilgili madencilik faaliyetinde bulunmak ticari bir faaliyet sayılacak ve hem gerçek kişiler hem de kurumlar bakımından vergi doğacaktır. Zira “madencilik” faaliyeti Türk Vergi Hukuku bakımından ticari kazanç olarak görülmektedir. Bunun fiziki veya sanal olarak yapılması bu durumu değiştirmeyecektir.

Bir diğer bakış açısı kapsamında tartışma konusu yapılabilecek husus ise kripto varlıklar para ise kripto varlık üreten/kazan kişiler para basan bir darphane gibi hareket ediyor olacak. Bu doğrulta kağıt banknotları basan TCMB veya madeni paraları basan Darphane, bu faaliyet için nasıl vergi ödemiyorsa, ilgili madencilerin vergi vermemesi gerektiği de farklı bir bakış açısı olarak belirtilebilir.

Menkul kıymet; vergi hesaplama yöntemi değişebilecek olsa da kripto varlıkların para olarak değerlendirilmesi ihtimalinde olduğu gibi yine menkul kıymet değerlendirmesi ihtimalinde de “mining”, “madencilik” faaliyetleri için vergi ödenmesi gerekecektir.

Emtia; ticari kazanç olduğu için vergi ödenmesi gerekecek.

Gayri maddi varlık; faaliyetin sürekliliğine göre GVK m.82/4 kapsamında arızi kazanç olarak değerlendirme yapılabilecek ve vergi doğacaktır.

İlave olarak tartışılabilecek husus, madencilerin ve validatorlerin yönetimsel (governance) haklar ve sorumluluklar elde etmeleri ile çeşitli vergi mükellefiyetlerinin doğabilecek olması.

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar

Kripto para borsaları, aracılık, saklama, cüzdan vb. hizmetleri sunulması, kripto varlık üzerinden komisyon alınması (ör: kripto para borsaları, MetaMask, phantom, opensea, magiceden) gibi hususları içerir.

Komisyonların veya aracılık bedellerinin TL olarak alınması halinde, halihazırda ticari kazanç ve vergiyi doğuran olay mevcuttur. Bu kapsamda, ilgili hizmetler ile gelir elde edildiği için KDV ve kurumlar vergisi ödenmelidir. İlaveten halihazırda birçok yerli kripto varlık borsası, TL veya kripto varlık olması fark etmeksizin, elde ettiği komisyon geliri üzerinden %18 oranında KDV’yi kullanıcılarına yansıtmaktadır.

Para; Kripto varlık cinsinden alınan komisyonlar için, ancak kripto varlıkların para olarak değerlendirilmesi halinde, ticari kazanç oluşacak ve gelir veya kurumlar vergisi sorumluluğu doğacaktır. Ancak mevcutta birçok yerli kripto varlık borsası kripto varlık veya TL ayrımı yapmaksızın tüm gelirleri üzerinden vergi ödemekte.

Menkul kıymet; Ticari kazanç elde edildiği için gelir vergisine göre beyanname verilmesi gerekecek, vergi doğacaktır.

Emtia; ticari kazanç olduğu için vergi ödenmesi gerekecek.

Gayri maddi varlık; değer artış kazancı olarak değerlendirme yapılabilecek ve vergi doğacaktır.

OpenSea Vergi

OpenSea ve MagicEden gibi platformlar, NFT varlıkların alım-satımına aracılık eden bir borsa gibi faaliyet gösterirler (diğer faaliyetleri başka başlıklar altında değerlendirilmekte). Güncel olarak baktığımızda MagicEden (ME) platformu için, platform kullanım ücreti (platform fee) %1.3 seviyesinde.

Yine ME’nin kullanıcı sözleşmesi incelendiğinde, platform üzerindeki işlemler üzerindeki olası vergi sorumluluğundan kullanıcıların sorumlu olduğu belirtilmiş. Bu kapsamda yerli kripto para borsalarında, kullanıcılar ödediği komisyon ücretinin KDV’sini de öderken, ME üzerindeki işlemlerde böyle bir durum söz konusu değil.

MetaMask Kripto Vergi

MetaMask, Phantom gibi cüzdan hizmetleri kapsamında, örneğin MetaMask transferler için herhangi bir işlem ücreti almazken “swap” (cüzdan içi coin/token takası) için %0,875 oranında “service fee” uygulamaktadır. Ancak bu komisyon ücreti bakımından yine kullanıcının ödediği bir KDV söz konusu değildir.

DeFi ve dApp Vergi

DeFi’ler (merkeziyetiz finans) ve dApp’ler (merkeziyetsiz uygulamalar), bu faaliyetlerin parçası olan gerek kullanıcı gerek hizmet sağlayacıların vergilendirilmesinin pratik olarak mümkün olmayacağını, sadece ilgililerin tespiti için dahi çok fazla iş yükü çıkacağını, bu kapsamda bu faaliyetlerin istisna tutulacağını, vergilendirilebilecek bir yol bulunsa dahi bunun onlarca yıl sonra uygulamaya başlayacağını düşünerek bu kısım hakkındaki değerlendirmeyi, yazıyı da uzatmamak adına şu an için geçiyorum.

Kripto Varlıkların Faizi ve Ödünç Verilmesi ile Vergi

NFT stake altcoin

“Staking” ile nemalandırma, kiralanması karşılığında faiz geliri elde edilmesi, sert çatallanma, “hard fork” ile kazanım, DeFi sistemlerinde tekli veya LP (liqudity pool) olarak tek veya birden fazla çeşit kripto varlık faizi kazanılması, NFT “stake” edilerek kripto varlık kazanımı, Gaming, P2E NFT’lerin kiralanması ve kripto varlık elde edilmesi gibi hususları içerir.

Para; Nasıl ki vadeli mevduat hesabından elde edilen gelirlere stopaj uygulanıyor, vergi kesiliyor ise kripto varlıklara da bu kapsamda vergi uygulanacaktır.

Menkul Kıymet; Burada çeşitli olasılıklar bulunsa da BİST’te alınan bir hisse senedinin temettüsü, “stake” edilen bir kripto varlığın getirisi ile benzerdir. Bu kapsamda BİST temettü stopaj vergisi oranı olan %10’luk değerin kripto varlıklara da uygulanabileceği düşünülebilir.

Emtia; Bir emtia olan altın için açılan vadeli altın hesaplarında faiz tutarı üzerinde %15 stopaj (MSİGV) uygulanmaktadır. Bu kapsamda aynı veya benzer oranın kripto varlıklar için de uygulanabileceği düşünülebilir.

Gayri maddi varlık; ödünç işlemlerinden sağlanan gelirler GVK m.70 kapsamında gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) sayılacak ve vergi doğacaktır. Yanı sıra elde edilen gelirler açısından KDV hesaplanması da gerekecek.

NFT Gaming/P2E Oyuncularının Vergilendirmesi

Özellikle yüksek ücretli oyun NFT’lerinde, NFT sahibi tarafından belirli bir meblağ karşılığı süreli olarak NFT’nin bir oyuncuya kiralanması veya oyuncunun elde edeceği gelirin NFT sahibi ile paylaşılması yaygın bir usuldür.

NFT kiralayarak oyun oynayan kişiler, E-Spor Federasyonu tarafından sporcu (e-sporcu) olarak değerlendirilirse, %40’a çıkan oranlarla gelir vergisi veya stopaj ödemek durumunda kalabilecektir.

Bu süreçlerin tespiti ise oldukça zor olacaktır. Benzer bir örnek olarak taksi plaka sahibi – şoför arasındaki kiralama işleminde bile çoğu zaman taraflar vergi ödemekten geri durmaktadır. Bir cüzdandan diğerine NFT aktarımı olduğu tespit edilse dahi bunun bir satış mı, kiralama mı, bağış mı olduğunun tespiti pek mümkün değildir.

Kripto Varlıkların Miras Olarak Kalması; Veraset Yoluyla İntikal

Kripto para piyasası

Bu şekilde kripto varlık kazanımı halinde vergi ödenmesine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığının, 60938891-120.01.02.09[GVK: 3-1]-33826 sayılı Özelgesi mevcut.

Özelge kapsamında, vefat eden eşin hesabında kalan 0.40420899 Bitcoin için Başkanlık şu ifadeleri kullanmıştır:

“… hesabında bulunan Bitcoin varlığının toplam değerinin mirasçılar tarafından veraset ve intikal vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi ve tahakkuk edecek verginin ödenmesi halinde ilişik kesme belgesinin verilmesi gerekmekte olup, mirasçılarca beyanname verilmemesi durumunda ise daha sonra ödenecek vergiye mahsuben … A.Ş. tarafından (yüzde beş) %5 oranında tevkifat yapıldıktan sonra kalan miktarın mirasçılara ödenmesi mümkün bulunmaktadır.”

Bu kapsamda eğer yerli bir borsada bulunan kripto varlıklar miras kalırsa, vergisinin ödeneceğini söylemek yanlış olmaz.

Veraset vergisi tüm terekeyi kapsadığı için para, menkul kıymet, emtia, gayri maddi varlık değerlendirmesinden bağımsız olarak, mirasçıya kalan kripto varlık bu vergiye tabi olacak. Ancak 7338 sayılı Kanun m.3’te muaf olan kişiler, m.4’te istisnalar sayılmıştır.

Eğer bu fıkraların kapsadığı bir durum mevcutsa vergi ödenmesine gerek kalmaz. Örneğin m.4/1-a kapsamında, aile hatırası olarak saklanan bir NFT mevcutsa, vergisi ödenmez. Yine m.4/1-d kapsamında, 2023 yılı itibariyle 23.387 TL altındaki ivazız intikallerde vergi ödenmeyecektir.

Kripto Varlıkların Karşılıksız Kazanımı Kapsamında Vergi

kripto para airdrop etkinlikleri

“Airdrop” ile kazanım, ivazsız (herhangi bir ücret ödemeden) kazanım, ücretli veya ücretsiz çekiliş ile kazanım, kayıt, ilk işlem vb. şekillerde bonus/promosyon şekilde kripto varlık kazanımları gibi hususları içerir.

Burada ise 4.başlıkta incelediğimiz miras gibi, 7338 sayılı Kanun m.4/1-e kapsamında hukuki niteliğinden bağımsız olarak (para, emtia vb.), 23.387 TL’ye kadarki ivazsız kazanımlar vergi istisnası kapsamındadır.

Yarışma ve çekilişler hakkında ise para, elektronik para veya emtia olarak değerlendirme halinde 23.387 TL’ye kadar istisna, üzerindeki tutar vergiye tabi olacaktır. Menkul kıymet ve gayri maddi varlık değerlendirmesinde vergi doğmayacaktır.

Zira Kanun m.4/1-e kapsamında “Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler…” vergilendirme kapsamındadır. 5602 sayılı Kanun kapsamına giren şans oyunlarında m.6/4 uyarınca vergi oranı %10’dur.

Halihazırda ise Mercury (Blocksmithlabs) üzerinden katılınan bir NFT çekilişi ya da Metamask üzerinden testnet katılımı ile airdrop kazanılmaya çalışılması vergiye tabi olmayacaktır. Ancak Twitter üzerinden gerçekleştirilen bir çekiliş ile 23.387 TL üzerinde bir miktar veriliyor ve bu Dolar/Euro/TL’ye oranlanarak belirtiliyor ya da miktar üzerinde bir mal veriliyor ise vergi doğacaktır.

Kripto Varlıkların Arzı, Kitle Fonlamasından Satın Alınması

Kripto para borsalarından, Launchpad’lerden veya ilk coin/token arzından (ICO, IDO, IGO, INO, IFO vb.) satın alınması, NFT olarak “mint”lenmesi gibi hususları içerir.

Bu faaliyetler için halihazırda bir vergi yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak örneğin yerli bir borsadan fan token arzına katılınması halinde alınan komisyon ücretleri bağlamında KDV ödenmesi gerekcektir. Bunun haricinde MetaMask, Phantom vb. cüzdanlar ile katılınan token/coin arzları veya NFT mintleri vergi yükümlülüğü doğurmaz.

Bu kapsamdaki işleyiş halihazırda Kitle Fonlaması Tebliği üzerinden ilerlemekte. Ancak bu tebliğ ancak mevcut uygulamadaki gibi yapılan yatırım karşılığında alınan fonun “menkul kıymet” olarak değerlendirilmesi halinde uygulama bulacaktır.

Gerçek kişi yatırımcılar nezdinde GVK m.75/2-1, m.94/1-6-b, m.22/3, m.86/1-c ile m.86/2; kurumlar nezdinde VUK m.279, KVK m.5/1-a, e uygulama bulacak ve vergi doğacaktır. Yanı sıra anonim şirket yatırımcıların “melek yatırımcı” lisansı alması halinde çeşitli vergi indirimleri söz konusu olacaktır.

Platformlar nezdinde ise (örneğin Launchpad: Seedify, BSCPad, Dao Maker vb.; Merkezi Kripto Para Borsaları: Binance, yerli borsalar vb.; DeFi Borsalar: Pancakeswap, babyswap vb.; NTF Marketplace: Opensea, MagicEden vb.; ya da doğrudan kendi internet siteleri veya 3.parti aracı şirketler Pinksale, LaunchMyNFT vb.), yapılan aracılık işlemleri için KDV doğabilecektir.

Yanı sıra, kripto varlıklar menkul kıymet olarak değerlendirilir ve aracı kurumlar Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yetkili ve izinli işletmeler olursa, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu m.28 kapsamında BSMV’ye (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) tabi olunacaktır.

Kripto Varlıkların Emek Karşılığı Kazanımında Vergi

Kripto varlık ile ücret/maaş alan çalışanları içerir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki İş Kanunu m.32 kapsamında, ücret ancak para olarak ödenebilir. M.32: “Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.” Bu halde emtia, menkul kıymet veya gayri maddi varlık ile ücret ödemesi yapılması mümkün değil.

Eğer kripto varlıklar para olarak kabul edilirse, normal bir maaşlı çalışan ne şekilde gelir vergisi ödüyor ise aynı yöntemler işleyecek. Diğer şekillerdeki kabul de ise ödenen meblağ İş Kanunu kapsamında ücret olarak değerlendirilemeyecektir.

Kripto Varlıkların Ürün/Hizmet Karşılığı Kazanımında Vergi

Blockchain haberleri

Herhangi bir ürünün veya hizmetin kripto varlık karşılığında satılması, kripto varlık ile hizmet veren danışmanlar ve serbest meslek kazançlarını içerir.

Halihazırda kripto varlık ile herhangi bir ürün alındığında, alıcı tarafından KDV (veya ürün türüne göre, diğer dolaylı vergiler (Ör. ÖTV), tüketim sonucu ödenen vergiler) ödemesi yapılmaktadır.

Para olarak değerlendirme yapılır ise vergi mevzuatında, başka cinsten para birimi ile vergi ödenmesi söz konusu olmadığından, 213 sayılı VUK (Vergi Usul Kanunu) kapsamında TL üzerinden değerlendirme yapılarak satıcı tarafından ticari kazanç vergisi ödenecektir. Sunulan hizmetler ise serbest meslek kazancı kapsamında vergiye tâbi tutulacak.

Emtia olarak değerlendirme yapılır ise tartışmalı bir konu gündeme gelecektir. Ticari mal olan emtia vererek başka bir mal almak, takas veya trampa olarak değerlendirilebilecektir. Şahsi görüşüm takas ve trampa sonrasında mal varlığında bir artış olmadığı bu sebeple vergi ödenmesine gerek olmayacağı.

Smart Contract “Akıllı Sözleşme” ve Damga Vergisi

Akıllı sözleşme kısaca, bir kripto varlığa ait her şeyi içeren bir genel tüzüktür. Kripto varlığın adı, sembolü gibi basit bilgilerden adedi, üretim hızı gibi sayısal verilere ve transfer metodu, madencilik yöntemi gibi yönetimsel unsurlara kadar kripto varlık hakkındaki her şeyin düzenlendiği bir sözleşmedir. Belirtmek gerekir ki bu tip sözleşmenin halihazırda ülkemizde hukuki bir bağlayıcılığı yoktur.

488 sayılı Kanun ekinde yer alan 1 Sayılı Tablo incelendiğinde; “I. Akitlerle ilgili kâğıtlar, A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar: 1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler” hükmü görülmekte.

Bu doğrultuda kripto varlıklar para olarak kabul edilirse, para ihtiva eden bir taahhütname olarak değerlendirilebilecek Smart Contract’ların da damga vergisine tabi olması söz konusu olabilecek.

Yanı sıra emtia olarak kabulü halinde, “III. Ticarî işlemlerde kullanılan kâğıtlar, a) Emtia senetleri” altında değerlendirme yapılabilmesi de mümkün olabilir.

Sonuç

Utility token

Kripto varlıkların hukuki statüsü hakkında ülkemizde spesifik bir mevzuat olmadığını ilk yazımızda tespit etmiştik. Buna karşın, örneğin veraset ve intikal vergisi uygulamasında (GİB özelgesi) olduğu gibi bu durumun kripto varlıklar ile yapılacak işlemlerin hiçbir şekilde vergiye tabi olmadığı anlamına gelmediğini de bu yazı kapsamında tespit etmiş olduk.

Bununla birlikte, kripto varlıkların hukuki statüsüne pek çok farklı şekilde vergilendirme olabileceğinin ve bu vergilendirme süreçlerinde ne gibi engeller oluşabileceğinin de üzerinde durduk. Belki de kripto vergilendirme yolunda yalnızca iç hukukumuzdan yola çıkarak düzenleme üretmektense, halihazırda diğer dünya devletlerinin kripto vergiye nasıl yaklaştığına göz atmak uygun olacaktır.

Bu kapsamda hem genel hukuk ilkelerine uygun hem de yenilikçi bir düzenleme yapılabilmesi adına, bir sonraki ve serinin son yazısında, kripto varlıkların uluslararası alanda ne şekilde vergilendirildiğini inceleyeceğiz.

Sorumluluk Reddi

Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak bu web sayfasındaki eğitim içeriği, iyi niyetle ve yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. BeInCrypto yüksek kalitede bilgi sağlamaya, derinlemesine araştırma yapmaya ve okuyucular için bilgilendirici içerik oluşturmaya öncelik verir. Ortaklar, şirketi makalelerdeki yerleşimler için komisyonlarla ödüllendirebilir. Ancak bu komisyonlar tarafsız, dürüst ve yardımcı içerik oluşturma sürecini etkilemez. Bu bilgilere dayanarak okuyucu tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlemin riski kesinlikle okuyucunun kendisine aittir.

can_akgul-e1673456105430.jpg
Can Akgül
Can Akgül, blockchain teknoloji ile henüz lise eğitimi sırasında, 2016 yılında tanışmış, akabinde kısa sürede etkisi altında kaldığı bu alanda, Türkçe kaynak eksikliği sebebiyle...
READ FULL BIO
Sponsor
Sponsor