Daha fazla görüntüle

RSI Nedir ve Nasıl Hesaplanır? Kapsamlı Rehber

11 mins

RSI (Relative Strength Index) ya da Göreceli (Relatif) Güç Endeksi; kripto para, forex ve finans piyasalarında yatırımcıların sıklıkla kullandığı teknik indikatörlerden biridir. Bu teknik indikatörün yorumlanması diğer göstergelere göre daha kolay ve pratiktir. Bu sebeple trading stratejisi oluştururken RSI’ın yatırımcılar için oldukça verimli olacağı düşünülebilir. Geniş bir uygulama alanına sahip olan RSI, köklü bir tarihe de dayanmaktadır. Bu trading rehberimizde bahsedilen göstergenin ne olduğu ve nasıl hesaplandığı ile ilgili tüm ayrıntılara değineceğiz.

RSI Nedir?

RSI nasıl hesaplanır

RSI veya Göreceli Güç Endeksi, 1978 yılında J. Wilder Welles adındaki bir teknik analizcinin geliştirdiği momentum osilatörüdür. Yayınlandığı günden bu yana trader’lar arasında oldukça popüler olan bu teknik gösterge, herhangi bir varlığın fiyat analizi hakkında öngörü sağlayabilir. Piyasanın içinde bulunduğu trendin belirlenmesi, fiyatın tepe ve dip noktalarının önceden tespit edilmesi, grafik formasyonlarının oluşturulması ve destek/direnç seviyelerinin yorumlanması noktasında yatırımcılara oldukça yardımcı olur.

Wilder tarafından geliştirilen RSI, belirli bir matematiksel formülün uygulanması ile 0 ile 100 arasında bir değer alır. Teknik göstergenin aldığı değere göre varlığın aşırı satım piyasasında mı yoksa aşırı alım piyasasında mı olduğuna karar verilir. Bundan dolayı RSI’ın hareket ettiği aralık oldukça önem taşır. Bu teknik indikatör ile oluşturulan stratejilerin temelinde de RSI’ın gösterdiği değer yatmaktadır. Teknik indikatörün gösterdiği değere dayanarak yatırımcılar, varlığın fiyat seviyeleri ve piyasa trendine dair fikir elde edinir. Ayrıca açılacak olan pozisyonlar için giriş ve çıkış fiyatlarının belirlenmesi açısından da oldukça etkili olabilir.

Öte yandan RSI, trader’lar arasında bazen yanlış kullanılabilmektedir. Teknik indikatörün nasıl oluştuğuna dair yüzeysel bir bilgiye sahip olmak yatırımcıların yanılmasında önemli bir paya sahiptir. Teknik göstergenin yanlış kullanıldığı durumlarda hatalı stratejiler oluşturulabilir ve bu tarz senaryolarda yatırımcıların işlemlerdeki kârlılık oranı bir hayli azalabilir.

Matematiksel Formül ile RSI Nasıl Hesaplanır?

teknoloji haberleri

RSI, diğer teknik indikatörler gibi arkasında bir dizi matematiksel mantık ve formül bulundurmaktadır. Aslında bu indikatörü oluşturan matematiksel hesaplama temelde bir oran hesaplamasıdır. Herhangi bir varlığın belirli bir zaman dilimi içerisindeki fiyatında görülen ortalama artış ile ortalama düşüşün oranı RSI değerini vermektedir.

RSI indikatörünün matematiksel oluşumu nedeniyle çeşitli avantajlar ortaya çıkmaktadır. Bunlar arasında varlığın fiyatındaki değişimlere hızlı tepki verebilme ve bazı zamanlarda piyasada meydana gelen keskin fiyat dalgalanmalarından daha az etkilenme bulunmaktadır.

Teknik göstergenin matematiksel temeline derinlemesine bakıldığı zaman iki farklı formül ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyişle RSI değeri hesaplanırken iki adımlı bir yol izlenir. İlk olarak belirli bir “N” gün aralığında ortalama fiyat yükselişinin ortalama fiyat düşüşüne oranını temsil eden RS değeri hesaplanır. Bu hesaplama için kullanılan matematiksel formül şu şekildedir:

RS= “N” günlük fiyat artışlarının ortalaması / “N” günlük fiyat düşüşlerinin ortalaması

RS değeri elde edildikten sonra bu değerin 100’e endekslenmesi ile asıl RSI değeri bulunur. Bu hesaplama için aşağıda belirtilen formül kullanılmaktadır:

RSI= 100 – (100/ 1+ RS)

N Değerine Nasıl Karar Verilir?

teknik indikatör hesaplama blockchain

İkinci formül RSI indikatörünün yapısını değiştirir ve basit hareketli ortalama yerine üstel hareketli ortalamanın temel alındığı bir değerin ortaya çıkmasına sebep olur. Böylece, varlığın fiyatında meydana gelen önceki tüm fiyat davranışları RSI değerine yansıtılır.

Formülde yer alan N ise hesaplamayı gerçekleştirecek olan trader’ın tercihine bağlıdır. Bu değerin saatlik veya dakikalık gibi daha kısa vadeli zaman dilimleri arasından seçilmesi RSI’da oynaklığın artışına sebep olmaktadır. Öte yandan, günlük veya aylık zaman dilimleri daha az hareketli bir RSI değeri oluşturur.

Teknik indikatörü geliştiren Wilder’ın tavsiyesine göre N değeri 14 gün olarak belirlenmelidir fakat 20, 10, 8 ve 7 günlük değerler de trader’lar arasında oldukça popülerdir. Ayrıca, yapılan son çalışmalar ışığında N değerinin 5 gün olarak belirlenmesi ile teknik indikatörün daha sağlıklı sonuçlar oluşturabildiği ortaya konmaktadır. Bir varlığın 14 günlük zaman dilimindeki (N= 14) fiyat hareketliliği baz alınarak oluşturulan RSI değer örneğini aşağıda yer alan tablodan inceleyebilirsiniz.

RSI nasıl hesaplanır

Farklı Formüller ile RSI Nasıl Hesaplanır?

Wilder tarafından geliştirilen RSI indikatörü, çeşitli teknik analizciler tarafından değiştirilerek farklı versiyonları kullanıma sunulmuştur. 1998 yılında Morris tarafından tanıtılan RSI’ın farklı bir türevi, RSI hesaplamasında kullanılan formülde değişikliğe giderek odak noktasına basit hareketli ortalamayı alır. Hesaplamadaki bu değişiklik, RSI değerindeki volatiliteyi artırarak daha fazla trading sinyali üretmeyi amaçlar.

Trader’ların kullandığı RSI versiyonları arasında varlığın fiyatının kapanış fiyatı yerine en yüksek/en düşük veya açılış fiyatı gibi değerlerin kullanıldığı RSI indikatörü de bulunmaktadır. Fiyat kaynağındaki bu farklılaşma, fiyatı manipüle ederek çeşitli fiyat hareketliliklerini belirlemek amacıyla ortaya çıkmıştır. Ayrıca, bu yolla piyasadaki trendin gücü de ölçülebilmektedir.

Son olarak, RSI’ın farklı bir versiyonu Roger Altman tarafından sunulmuştur. Altman’a göre, RSI’nın aşırı alım ve satım seviyeleri arasında bir tutarsızlık bulunmaktadır. Bundan dolayı RSI formülünü daha çok momentum temelli bir hale getirecek şekilde değiştirmiştir. Bu formüle göre RSI’daki fiyat değişimi grafik mumları arasında değil belirli bir sıradaki mumlar arasında arasında hesaplanmalıdır.

Örneğin klasik RSI, 14 günlük zaman diliminde fiyat artışı veya düşüşü için günlük mumlar arasındaki farkı hesaplarken Altman versiyonunda üçüncü mumlar arasındaki fark temel alınmaktadır. Bu farklılaşmanın sebebi ise RSI’nın çizdiği zikzakları yumuşatmaktır. Altman’ın ortaya koyduğu teknik gösterge, RMI veya Göreceli Momentum Endeksi olarak da bilinmektedir.

RSI ile MACD Arasındaki Farklar

teknik analiz negatif

RSI ve MACD, yatırımcıların sıklıkla kullandığı iki farklı teknik indikatördür. Her ikisi de bir varlığın fiyatındaki momentumu ölçmeyi mümkün kılar ve bu nedenle bazı durumlarda karıştırılabilir.

MACD, iki farklı hareketli ortalamanın arasındaki ilişkiyi temel alır. Teknik indikatörün değeri, 26 günlük üstel hareketli ortalamanın (EMA) 12 günlük üstel hareketli ortalamadan çıkartılması ile bulunur. Bu işlem sonucunda bir MACD çizgisi elde edilir. MACD’nin 9 günlük EMA’sı sinyal çizgisi olarak kabul edilir ve bu çizgiye göre trading sinyalleri üretilir.

Öte yandan RSI bir varlığın aşırı alım ve aşırı satım bölgelerinin belirlenmesi için kullanılır. Bu teknik gösterge belirli bir zaman aralığındaki fiyatın tepe ve dip noktalarını tespit ederek fiyat değişimi arasında bir ilişki kurar. Bu noktada RSI ve MACD her ne kadar momentum göstergesi olsa da farklı faktörleri gözetir ve farklı sinyaller üretebilir. Örneğin MACD bir varlık için long sinyali verirken RSI aşırı alım bölgesinde short sinyali verebilir.

RSI Nasıl Yorumlanır?

RSI nasıl hesaplanır

RSI, 0 ile 100 arasında bir değer alarak trader’lar için çeşitli sinyaller üretir. Bu sinyallerin temelinde bir varlığın piyasasının aşırı alım ya da aşırı satım bölgesine girmesi yatmaktadır. RSI indikatöründe 30 ve 70 referans seviyeleri oldukça önemlidir ve indikatörün yorumlanmasını sağlar.

Genel olarak bir varlık fiyatının RSI değeri 30’u aştığı zaman fiyat yükselişine işaret eder. RSI değeri 70’in altına indiğinde ise fiyat düşüşü sinyali verir. Diğer bir deyişle, bir varlık fiyatının RSI değeri 70’in üzerindeyse varlık aşırı alım bölgesine girmiştir ve bu da fiyatın aşırı değerlendiğini gösterir. Trader’lar bu bölgede yükseliş trendinin tersine döneceğini veya piyasada bir düzeltmenin yaşanabileceğini öngörür. Böylece teknik gösterge 70’in üzerindeki noktalarda yatırımcılara short pozisyon açma imkanı tanır.

Aksi durumda, RSI 30 bölgesinin altına indiği zaman varlığın fiyatı aşırı satım bölgesine girer ve bu da fiyatın düşük değerli kaldığına işaret eder. Trader’lar bu bölgede trendin tersine dönüşünü ve fiyat yükselişini arar. Teknik göstergenin 30’un altına indiği durumlar yatırımcılar için long pozisyon sinyali üretir.

Ayrıca RSI, trendlerin gücünü belirleme noktasında da oldukça etkili olabilmektedir. Bir yükseliş trendinde RSI değeri 30’un üzerinde kalma eğilimindedir ve 70’in üzerine çıkması muhtemeldir. Düşüş trendinde ise tam tersi bir durum geçerlidir ve 70’in altına düşerek 30 veya daha düşük seviyelere ulaşır.

Bir yükseliş trendinde fiyat artışlarının ardından RSI değeri 70’e veya üstüne ulaşamayıp 30’un altına düştüyse piyasadaki yükseliş trendi zayıflamıştır. Düşüş trendinde ise RSI değeri 30 veya altına ulaşmadan 70’in üzerine çıkarsa piyasada gücü zayıflamış bir düşüş trendinin hakim olduğu söylenebilir. Bu referans noktaları, bir trendin gücünü ve potansiyel trend dönüş noktalarını belirlemek için kullanılabilir. Ayrıca trend çizgileri, hareketli ortalamalar ve grafik formasyonları ile RSI’nın birlikte kullanılması trader’lar için daha sağlıklı sinyaller verebilir.

RSI’ın Dezavantajları Nelerdir?

teknik analiz haberleri

Her teknik indikatör belirli avantajlara ve dezavantajlara sahip olabilir. RSI’nın da kullanımında çeşitli dezavantajlar veya limitler bulunmaktadır.

RSI’nın ürettiği sinyaller daha çok uzun vadeli sinyallerdir ve kısa vadeli kullanımda hatalı sinyaller üretebilmektedir. Gerçek trend dönüş sinyalleri nadir olarak tespit edilebilir ve sahte dönüşlerden ayırmak bazı senaryolarda oldukça zorlayıcı olabilir. Örneğin aşırı satım bölgesinde bulunan bir kripto para ani bir yükselişin ardından aşırı satım bölgesine geri dönebilir. Bu durum sahte bir trend dönüşü olmakla birlikte trader’ların yanlış işlem açmasına sebep olabilir.

Ayrıca teknik indikatör bir momentum göstergesi olduğu için varlık, yükseliş ya da düşüş trendinde önemli bir ivmeye sahip olarak uzun süreli aşırı alım ya da aşırı satım bölgesinde kalabilir. Bundan dolayı RSI indikatörünün güçlü trendlerin hakim olduğu piyasalardan ziyade volatilitenin hakim olduğu piyasalarda kullanılması daha sağlıklı sonuçlar üretebilir. Yine bir momentum göstergesi olması sebebiyle son yıllarda yapılan bir çalışmada diğer indikatörlere göre tek başına kullanılması daha riskli olarak yorumlanmıştır.

RSI ile Oluşturulabilecek Trading Stratejileri

trading stratejileri

RSI, trader’lar için kullanımı kolay ve pratik bir teknik göstergedir. Yatırımcılar, RSI ile birçok farklı trading stratejisi oluşturabilir ve kârlılık oranlarını artırabilirler. Öte yandan RSI merkezli bir trading stratejisi oluştururken teknik indikatörün kullanımına hakim olmak oldukça önemli olabilir. Diğer bir deyişle RSI çeşitli sinyaller ürettiği için üretilen sinyallerin türüne göre stratejiler değişiklik gösterebilir.

Örneğin RSI ile tepe ve dip noktaları tespit edilebilirken piyasanın trendi de belirlenebilir. Bir trader tarafından oluşturulan stratejinin tepe ve dip noktalarının tespiti ile piyasa trendinin belirlenmesi noktasında farklılaşması gerekebilir. Aksi halde RSI ile hatalı işlemler yapılabilir.

Trendin Belirlenmesinde RSI Nasıl Hesaplanır?

RSI ile bir piyasanın trendi belirlenebilir. Yükseliş trendine girmiş olan varlığın fiyatı çeşitli yükselen tepeler ve geri çekilme dipleri oluşturur. Aksi durumda ise tam tersi geçerlidir. Fiyat hareketliliğinde gözlenebilen bu davranış RSI grafiğinde de gözlemlenebilir. Yükseliş trendinde RSI, yükselen tepeler ve geri çekilme dipleri oluşturur. Düşüş trendinde ise alçalan tepeler oluşturabilir. Yani RSI grafiği de fiyat grafiğine benzer şekilde analiz edilebilir ve böylece RSI seviyeleri öngörülerek fiyat trendi belirlenebilir.

Trendin belirlenmesi noktasında takip edilen grafiğin zaman dilimi oldukça önemlidir. Bunun nedeni ise trendin belirli bir zaman aralığında gerçekleşmesidir. Örneğin 15 dakikalık grafikte bir yükseliş trendi hakimken 1 saatlik grafikte bir düşüş trendi mevcut olabilir. Bu noktada trader’lar, RSI trendini farklı zaman dilimlerine bakarak onaylayabilir. Bir yatırımcı 15 dakikalık grafiği takip ederken 1 dakikalık grafikteki RSI trendine bakarak çeşitli işlem açma ve kapatma noktaları bulabilir.

Ayrıca, takip edilen grafiğin zaman dilimi trader’ların hangi tür işlem açma alışkanlığına sahip olduğuna göre değişir. Kısa vadeli yatırımcılar 3.5 veya 15 dakikalık grafikleri takip edebilirken daha uzun vadeli yatırımcılar günlük veya aylık grafikler üzerinden trend belirleyebilir.

Tepe ve Diplerin Tespiti

RSI nasıl hesaplanır

Genellikle RSI değeri 70’in üzerinde olduğu zaman fiyat tepe noktasında veya 30’un altında olduğu zaman fiyat dip noktasında kabul edilmektedir. Bundan dolayı yatırımcılar RSI değerinin 30 veya altında olduğu durumlarda alım yapmakta, 70 veya üzerinde ise satış yapmaktadırlar. Ancak son birkaç yıldır bu strateji çeşitli revizyonlara uğramıştır. Bazı trader’lar aşırı satım veya alım bölgesinde alım satım yapmak yerine fiyat bu bölgeden çıktıktan sonra işlem açmayı tercih etmektedir.

Referans noktaları da çeşitli teknik analizciler tarafından değiştirilmiştir. Yapılan son çalışmalar eğer varlık güçlü bir yükseliş trendindeyse aşırı alım bölgesine ait olan referans noktasının 70’ten 80’e çıkabileceğini göstermektedir. Aynı şekilde güçlü bir düşüş trendi aşırı satış bölgesinin referans noktasını 30’dan 20’ye kadar düşürebilmektedir. Böylece 80/20 kuralı ile birlikte güçlü trendlerde daha sağlıklı tepe ve dip noktalarının tespiti gerçekleşebilir.

Uyumsuzlukların Tespiti

Uyumsuzlukların tespit edilmesi ile oluşturulan trading stratejisi, RSI’ın en popüler kullanımları arasında yer almaktadır. Bullish veya bearish uyumsuzluklar sayesinde yatırımcılar her iki farklı piyasa koşullarında da trading yapabilmektedir. Uyumsuzluk durumunda fiyat hareketi, RSI’ın hareketinden ayrılır. Bearish uyumsuzluk, fiyatın yeni bir zirve yapmasına rağmen RSI’ın zirveye ulaşamaması durumunda ortaya çıkar. Diğer bir deyişle fiyat yükseliş eğiliminde olmasına rağmen RSI değerleri düşüş eğilimindedir.

Bullish uyumsuzluk ise fiyatın yeni bir dip noktasına ulaşmasına rağmen RSI değerinin dip noktaya inmemesi halinde ortaya çıkar. Yani RSI değeri yükseliş eğiliminde olmasına rağmen fiyatta düşüş yaşanıyorsa bir bullish uyumsuzluk vardır. Trader’lar bullish uyumsuzluğun görüldüğü piyasalarda long pozisyon açarken bearish uyumsuzluklarda short pozisyon açmaktadır.

Aşağıdaki grafikte geçerli bir bullish uyumsuzluk örneği gözlemlenmektedir.

RSI bullish uyumsuzluk örneği
Kaynak: Investopedia

Öte yandan, bullish ya da bearish uyumsuzluklara uzun vadeli trendlerde oldukça nadir rastlanmaktadır. Daha fazla sinyal üretebilmek için RSI ile ilgili diğer stratejilere göz atmak gerekebilir.

Hatalı Salınım (Failure Swing) Stratejisi

Bu strateji, uyumsuzluk stratejisinin bir parçası olarak görülebilir. Hatalı salınımın (failure swing) ortaya çıkması için piyasada bir uyumsuzluğun olması gerekir. Örneğin fiyatın yeni bir dip yapmasına rağmen RSI’ın yeni dip noktasına inmemesi ile piyasada bir bullish uyumsuzluk ortaya çıkmıştır. Sonraki gün varlığın fiyatı ve RSI yükselişe geçmiştir. RSI değerinin bir önceki zirvesini aşmasıyla birlikte hatalı salınım durumu ortaya çıkar.

Hatalı salınım genel olarak fiyatın yükseliş hareketine devam edeceğinin sinyalini verir ve yatırımcılara long pozisyon açma imkanı tanır. Bearish uyumsuzluklarda da buna benzer bir durum gözlemlenir. Fiyat yeni tepeler oluştururken RSI zirve noktasına çıkamaz ve piyasada bir bearish uyumsuzluk meydana gelir. Ardından fiyat ve RSI değeri düşmeye başlar. Bu durum yatırımcılar için short pozisyon sinyali üretebilir. Ayrıca hatalı salınımların trend dönüş onayı verdiğini söyleyen bazı teknik analizciler de mevcuttur.

Destek ve Direnç Seviyelerinin Belirlenmesinde RSI Kullanımı

Fiyat hareketliliğinin en önemli bileşenlerinden birisi olan destek ve direnç noktaları, fiyatın aşmayı zorlandığı veya düşüşte destek gördüğü fiyat seviyeleridir. Birçok trader RSI değerinin orta noktası olan 50 seviyesini destek veya direnç noktasının belirlenmesinde kullanmaktadır. Yükseliş trendinde olan bir varlık için RSI değerinin 50 olduğu fiyat seviyesi, ciddi bir destek noktası oluşturabilmektedir. Düşüş trendinde ise 50 değeri güçlü bir direnç seviyesi olarak ortaya çıkabilir.

Öte yandan düşüş trendinde RSI 50 seviyesinin kırılması ile piyasada bir trend dönüşü meydana gelebilir. Bu gibi senaryolarda, direncin kırılması ile trader’lar long pozisyon açabilir. Yükseliş trendinde ise RSI değeri 50’nin altına düşerse düşüş trendi başlayabilir ve yatırımcılar için short pozisyon açma imkanı doğabilir.

RSI Grafik Formasyonları

grafik formasyonları

Bir fiyat grafiğinde gözlemlenebilen üçgen, takoz ve flama formasyonları RSI grafiğinde de gözlemlenebilir. Ayrıca RSI grafiğinde de destek ve direnç noktaları bulunmaktadır. RSI grafiğinde ortaya çıkan destek-direnç seviyeleri ile formasyonlar fiyat grafiğinde her zaman bulunmayabilir. Bu durumda yatırımcılar, RSI indikatörünün grafiğini yorumlayarak fiyata dair çeşitli öngörülerde bulunabilir. Örneğin üçgen formasyonunun görüldüğü bir RSI grafiğinde formasyonun yukarı yönlü kırılımında RSI yükselebilir ve bu da fiyat artışına işaret edebilir.

Öte yandan, trader’ların formasyonlarda meydana gelen sahte kırılımlara dikkat etmesi oldukça faydalı olabilir. Böylece hatalı işlemler açarak kârlılık oranının düşmesinin önüne geçilebilir. Ayrıca fiyat grafiğinde ortaya çıkan çeşitli formasyonların onayında da RSI kullanılmaktadır. RSI ile onay alınan formasyonların başarı oranı daha yüksektir. Mesela takoz formasyonunun kırılımının tespitinde RSI kullanılabilmektedir ve formasyonun RSI ile kullanılması daha başarılı sonuçlar vermektedir.

RSI Örnekleri

RSI teknik indikatörü birçok farklı finans piyasasında kullanılabilmektedir. Bunların başında kripto para piyasaları gelmektedir. Ayrıca RSI ile oluşturulan stratejiler kripto para piyasalarında oldukça verimli sonuçlar üretebilir.

Örneğin 5 Mart 2022 tarihinde ANT/USDT paritesinin 5 dakikalık grafiğinde fiyat kısa vadeli bir yükseliş trendine girmişti. Bununla birlikte fiyata ait RSI değeri de yükselişe geçmişti. Paritenin fiyatı 4,954 seviyesine eriştiği zaman RSI değeri 70.86’ya ulaşmıştı. Böylece bahsedilen kripto para aşırı alım bölgesine girdi. Bu noktada gelen satış dalgasıyla birlikte 15 dakika içinde yaklaşık %3 oranında bir düşüş meydana geldi.

RSI nasıl hesaplanır
Kaynak: TradingView

Öte yandan RSI’ın limitlerinden birisi olan güçlü trendlerde uzun süreli aşırı alım ya da satım bölgesinde kalmasının örneklerine de rastlanabilir. Örneğin BTC/USD paritesinin günlük grafiğine bakıldığı zaman 20 Ekim 2020 tarihinde pariteye ait RSI değerinin aşırı alım bölgesine geçtiği görülebilir. Böylece trader’lar piyasada bir düşüşün yaşanabileceğini öngörebilir. Parite, 25 Kasım 2020 tarihine kadar aşırı alım bölgesinde kalarak yükselişine devam etmiştir. Bitcoin fiyatı bu tarihler arasında ise yaklaşık olarak %70 oranında yükselmiştir.

BTC/USDT paritesi RSI örneği
Kaynak: TradingView

Ayrıca, Bitcoin fiyatı bu yükselişin ardından geri çekilme yaşamıştı. Bu geri çekilme, RSI değerinin 50 bölgesinde destek görmüş ve fiyat tekrar yükselişe geçmişti. Yani RSI 50 değerinin yükseliş trendinde destek noktası olarak çalışması paritede geçerli oldu.

RSI Kullanışlı Bir Teknik İndikatör Mü?

RSI birçok yatırımcı için oldukça verimli ve kullanışlı bir gösterge olarak görülmektedir. Farklı finans piyasalarını analiz ederken rahatlıkla kullanılabilmesi ve farklı piyasa koşullarına bağlı olarak çeşitli stratejilerin oluşturulabilmesi indikatörün kullanımını artırmaktadır. Ayrıca 30 ve 70 referans noktaları ile bir varlığın değerinin üstünde mi altında mı fiyatlandığına dair bilgi kolaylıkla elde edilebilmektedir. Böylece yatırımcılara pratik öngörüler sağlayabilmektedir.

Son olarak RSI indikatörü, MACD gibi diğer indikatör veya grafik formasyonları ile birlikte kullanılarak daha sağlıklı sonuçlar verebilir. Bu da kullanış açısından indikatörü ön plana çıkartan bir faktördür. Yatırımcılar RSI indikatörünü kullanarak trading serüveninde daha kârlı işlemler gerçekleştirebilir ve piyasaları rahatlıkla analiz edebilir hale gelebilirler.

Türkiye’deki en iyi kripto para platformları | Temmuz 2024
YouHodler YouHodler Keşfet
BYDFi BYDFi Keşfet
Invity Invity Keşfet
Coinrule Coinrule Keşfet
BingX BingX Keşfet
Türkiye’deki en iyi kripto para platformları | Temmuz 2024
YouHodler YouHodler Keşfet
BYDFi BYDFi Keşfet
Invity Invity Keşfet
Coinrule Coinrule Keşfet
BingX BingX Keşfet
Türkiye’deki en iyi kripto para platformları | Temmuz 2024

Trusted

Sorumluluk Reddi

Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak bu web sayfasındaki eğitim içeriği, iyi niyetle ve yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. BeInCrypto yüksek kalitede bilgi sağlamaya, derinlemesine araştırma yapmaya ve okuyucular için bilgilendirici içerik oluşturmaya öncelik verir. Ortaklar, şirketi makalelerdeki yerleşimler için komisyonlarla ödüllendirebilir. Ancak bu komisyonlar tarafsız, dürüst ve yardımcı içerik oluşturma sürecini etkilemez. Bu bilgilere dayanarak okuyucu tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlemin riski kesinlikle okuyucunun kendisine aittir.

enes_duru.jpg
Enes Duru
Enes, siyaset bilimi mezunudur. Blokchain teknolojisinin felsefesinden etkilenerek bu yeni teknolojinin politik, finansal ve sosyal tarafını araştırmaya başladı. Zamanını blockchain teknolojileri hakkında araştırma yaparak ve bu konularda çeşitli yazılar yazarak geçiriyor. Şu anda Kripto Para Okulunda içerik yazarlığı yapmaktadır.
READ FULL BIO
Sponsor
Sponsor