Bitcoin btc
$ usd

Flama Formasyonu Trend Yönü Analizinde Nasıl Kullanılır?

7 mins

Flama formasyonu (pennant formation) Kripto para ve Forex başta olmak üzere çeşitli piyasalarda grafik okuması yapılırken bir trendin hangi yönde devam edeceğinin tespitinde önemli ve analiz etmesi oldukça kolay bir teknik analiz aracıdır.

Yatırımcılar da kullanım kolaylığı nedeniyle bu indikatör hakkındaki soruların cevabını aramaktadır. Bu nedenle, trading rehberimizin bugünkü yazısında düzenli ve iyi bir gelir elde etmek için takipçilerimizin sağlam stratejiler oluşturmasında yardımcı olacağına inandığımız bu modeli inceleyeceğiz.

Flama Formasyonu Nedir?

flama formasyonu

Flama formasyonu, okuması çok kolay bir indikatördür. Adını sert fiyat hareketleri akabinde girilen konsolidasyon sürecinde dip ve tepe trend çizgilerinin birbirilerine yaklaşmasıyla oluşan üçgen şeklindeki flama deseninden (pennant pattern) almaktadır.

Bu özelliği ve isim benzerliği nedeniyle bayrak formasyonu (flag formation) ile zaman zaman karıştırılmaktadır. Ancak iki indikatörü çok basit bir şekilde birbirinden ayırt edebilmek mümkündür: Eğer konsolidasyon aşamasında trend çizgileri paralel ilerlemiyor ancak üçgen şeklini oluşturuyorsa burada bayrak deseni (flag pattern) değil, flama deseni görülecektir. Ayrıca, flamanın oluşum ve bitim süresinin daha kısa olduğu şeklinden de rahatlıkla anlaşılabilmektedir.

İki model de aslında fiyat hareketinde süreklilik öngören indikatörlerdir. Her ne kadar mantık ve amaç olarak benzer olsalar da flama formasyonu ile teknik analiz yapmak, bayrak kullanarak analiz yapmaktan biraz farklıdır. Doğru kullanıldığı takdirde flama formasyonu ile kar elde etmek gayet mümkündür.

Formasyonun Avantajları Nelerdir?

Flama formasyonu çizmek, her seviyeden yatırımcı için biraz pratik ile oldukça kolay olacaktır. Çünkü formasyonun mantığı ve oluşum aşamaları diğer birçok teknik analiz aracı ile kıyaslandığında daha basittir. Bununla birlikte, formasyonun farklı zaman dilimlerinde de meydana çıkabileceğini de belirtmek isteriz.

Dolayısıyla günlük alım satım yapan trader’lar dakikalık grafikler üzerinden değerlendirme yaparken, uzun vadeli yatırım yapmak isteyen yatırımcılar ise haftalık ve aylık grafiklerde formasyonu arayacaktır.

Flama formasyonu teknik analiz indikatörünün grafikte yer alan her çeşit zaman aralığında görülebiliyor olması da stratejinize göre kısa vade veya uzun vadede kar alımı gerçekleştirmenize, zarardaysanız daha büyük zararlara uğramamanıza yardımcı olacaktır.

Önemli Not

Flama formasyonu, diğer tüm indikatörler gibi çeşitli avantajlara olduğu kadar dezavantajlara da sahiptir.

Kullanışlı bir araç olmasına rağmen flama formasyonu avantaj ve dezavantajları olan bir indikatördür. Giriş yapılan pozisyonda daha sağlıklı bir strateji belirlemek için flama formasyonu diğer teknik analiz araçları ile desteklenmeli ve teyit edilmelidir.

Göreceli Güç İndeksi (Relative Strength Index veya RSI) seviyelerinin konsolidasyon sırasında izlenmesi ve Fibonacci kullanımı buna örnek gösterilebilir. Örneğin, bu araçlar ile teknik analizciler burada yukarıya doğru potansiyel hareketlere işaret eden yoğun işlem seviyelerini tespit etmeye çalışmaktadırlar.

Flama Formasyonu Nasıl Okunur? Flama Formasyonu Türleri Nelerdir?

Flama formasyonunun unsurları, aşağıda detaylandıracağımız üç temel şekilden oluşmaktadır:

Flama direği (pole veya flagpole)
Flama deseni
Kırılma noktası (breakout)

flama formasyonu
Kaynak: Investopedia

Bu üç unsurun formasyon için ne anlama geldiklerini flama formasyonu türlerini açıklarken detaylandıracağız. Çünkü formasyonun türüne göre pozisyona girmemiz gereken an, pozisyondan çıkmamız gereken an ve formasyonun unsurları üzerinden çizmemiz gereken genel strateji de farklılaşacaktır.

Flama indikatörü fiyat hareketinin yönüne göre “bullish” veya “bearish” olarak okunabilir. Fiyat hareketinin yönüne göre yatırımcılar trend çizgilerinin birleştiği noktada “long” veya “short” pozisyon açmaktadır.

Boğa Flama Formasyonu Nedir?

Boğa flama formasyonu (bullish pennant formation), güçlü bir fiyat hareketinin yakın zamanda devam edeceğini gösteren bir teknik modeldir. Daha basit bir deyişle, grafikte fiyat yukarı yöneliyor bu hareket gözlemlenir.

Oluşum aşamalarını biraz daha detaylandırmak gerekirse, piyasa yukarıya doğru geniş bir hamle yaptığında oluşan bu modelin, bir süre sonra durağan hale geleceğini ve birbirine yaklaşacak destek ve direnç çizgileri arasında konsolidasyona uğrayacağını söyleyerek başlayabiliriz.

Kaynak: TradingView

Teknik analizciler, dolayısıyla böyle bir hareketi orijinal yükselen fiyat hareketinin devam edeceğine ve yukarı yönlü fiyat hareketine erkenden işaret eden bir sinyal olarak kabul etmektedirler. Bu nedenle boğa flama deseni, kripto para ile kazanç elde etmek isteyen trader’lar tarafından teknik analiz sırasında özellikle aranan bir göstergedir.

Burada önemle üzerinde durulması gereken hususlardan ilki, modeli oluşturan öğelerden biri olan ve yukarıda bahsettiğimiz, “direk” olarak adlandırılan fiyat hareketidir. Trend çizgileri flama şeklini almadan önce yaşanan büyük hacimli fiyat hareketi “direk” olarak adlandırılmaktadır. Boğa flama deseni görülen yerde formasyon flamanın üst trend çizgisinin kırılması ile oluşmaya başlar ve ardından direğin uzunluğu ile hemen hemen benzer oranda yükselişin ortaya çıkması beklenir.

Kaynak: TradingView

Bu sebeple, boğa flaması nasıl oluşur sorusunu yanıtlarken direğin yukarı mı aşağı mı yöneldiğinin tespiti ilk adımlarımızdan biri olmalıdır. Daha sonra mumların dip ve tepe noktalarının, yani flama şeklinin kenarlarını oluşturan trend çizgilerinin birbirine yakınlaşarak şekli verip vermediği gözlemlenecektir.

Fiyattaki büyük bir yükseliş sonrasında yatırımcıların kar alımı yapması ve böylece hacim ve hareketlerin giderek daralması nedeniyle bir flama deseni oluşacaktır. Bu hareketlerin sonucunda fiyat konsolide olur, piyasa “breakout” olarak da adlandırılan kırılmayı gerçekleştirir ve hacim yukarıya fırlar.

flama formasyonu
Kaynak: TradingView

Yüzde 50 ve Yüzde 38.2

Konsolidasyon aşaması, önceki fiyat hareketinin yani bayrak direğinin %50 Fibonacci düzeltmesini geçmemelidir. %50 altına uzanan bir geri çekilme bize yukarı yönlü hareketin olması gerektiği kadar güçlü olmadığını işaret edecektir. Bu nedenle, üst trend çizgisi kırılmadan önce %38.2 civarında bir düzeltme güçlü bir boğa flaması için yeterli olacaktır.

Unutmayın!

%38.2 kuralı hem boğa hem de ayı flama formasyonları için geçerlidir.

Flama formasyonu şekli itibarıyla, teknik analizdeki indikatörlerin bir kısmı ile çoğunlukla karıştırılabilmektedir. “Bullish” flama formasyonunun bize göstereceği şekil üçgenler, boğa bayrak formasyonları ve alçalan takoz formasyonu gibi diğer benzer indikatörler ile karıştırılmamalıdır. Sırası ile örneklendirmek gerekirse:

⦁ Üçgenlerin aksine boğa flama indikatöründe, yukarıda bahsettiğimiz direk şeklinde yukarı yönlü bir yükseliş görünecektir.
Boğa bayrak formasyonu sırasında görülenin aksine, destek ve direnç çizgileri paralel seyretmeyecek ancak bir üçgen desen oluşturacaktır.
⦁ Alçalan takoz formasyonunun aksine konsolidasyon hemen hemen eşittir. Ek olarak, flama takozlardan daha sıkı ve dar bir şekil ortaya çıkarırlar.

Ayı Flama Formasyonu Nedir?

Düşüş trendinin ardından kısa süreli fiyat dalgalanmalarının izlendiği durumlarda ise model ters şekilde oluşarak bize ayı flama formasyonu (bearish pennant formation) verecektir.

Formasyonun boğa türü için izlenecek adımların aynısı uygulanarak ayı flama desenini kolaylıkla tespit etmek mümkündür. Fiyatta güçlü bir ayı hareketinden sonra destek ve direnç çizgileri arasında bir konsolidasyon ve kabaca simetrik bir üçgen aramak doğru bir hareket olacaktır. Çünkü bu bize piyasanın pozitif ve negatif eğilimleri arasında bir çatışma olduğunu gösterecektir.

Fiyatın “bearish” bir eğilim gösterdiği durumlarda direğin yönü aşağı yöndedir. Ardından “bearish” flama deseni oluşturan fiyat hareketleri izlenir. Trend çizgilerinin birleşiminden sonra alt trend çizgisi kırılmaya başlar ve modelin gerçekleşmesinden sonra direğin uzunluğu kadar bir düşüşün oluşması beklenir.

Kaynak: TradingView

Ayı eğilimi gösteren formasyonda güçlü negatif fiyat hareketi piyasanın iyice aşağıya düşmesine ve böylece aşağı yönde direk şeklinin oluşmasına neden olarak formasyonu tamamlar. Ayı flama formasyonunda, konsolidasyon aşamasının tamamlanmasından sonra fiyat kırılması gerçekleştiğinde trade başlatılabilir.

Burada elbette işlem hacimlerine de bakılmalıdır. İşlem hacminin konsolidasyon aşamasındaki hacimlerden daha yüksek olması gerekecektir. Ek olarak, aşağı yönde hareket eden bir trend çizgisi nedeniyle konsolidasyon oluşması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Bu şekilde oluşmayan konsolidasyon bize sadece bir üçgen şekli verecektir.

Boğaların desteği önemli

flama formasyonu
Kaynak: TradingView

Boğalar fiyatın yukarıya sekme ihtimalini beklerken, fiyatı düşüren satıcılar bu noktada geriye çekilip kar alımı gerçekleştirecektir. Satıcı ve alıcıların yapmış olduğu bu işlemler piyasada konsolidasyona neden olacaktır. Boğaların desteğinin yeterli ölçüde alınamaması durumunda piyasa tekrar düşüşe geçecektir.

Destek çizgisi kırıldığı an, tekrar yüklü bir satış ve ardından direk uzunluğunda bir düşüş gözlemlenir. Ek olarak, boğa flama formasyonu oluşumu için bahsetmiş olduğumuz %38.2 kuralını ayı flama formasyonu oluşumu için de kullanabiliriz.

Görüldüğü üzere formasyonun iki türünün işleyiş mantığında büyük farklılıklar değil, ancak dikkat edilmesi gereken ufak öğeler bulunmaktadır.

Flama Formasyonu ile Strateji Belirlemek

Yukarıda anlattıklarımız doğrultusunda, flama formasyonu ile trade yapmak için pozisyonun hangi aşamada açılacağı, flama formasyonu ile kar alımı ya da zararın minimize edilmesi yatırımcılar açısından oldukça büyük bir önem taşımaktadır.

Flamaların uzun süreli fiyat kırılmalarına yol açma eğilimi, flama formasyonu indikatörünün yatırımcılar tarafından sıklıkla aranmasına neden olmaktadır. Bu nedenle trade sırasında yatırımcılar pozisyon açmak için her zaman en mükemmel yeri tespit etmeye çalışmaktadır.

Bunun için analizcilerde gördüğümüz başlıca iki ana yöntem bulunmaktadır. İlk yöntem piyasa hareketinin yukarıya doğru kırılmaya geçmesi ve trend çizgisinin kırılmasının beklenmesidir. Boğalar için bu çizgi direnç trend çizgisi iken, ayılar için destek trend çizgisidir.

İkinci kuralın ise genel geçer bir kural olduğunu söyleyebiliriz: Piyasa tam kırılma yaşamadan önce kısa süreliğine geri çekilircesine bir hareket gösterir. Bu tür bir senaryoda, fiyat hareketine göre destek ve direnç çizgileri birbirinin yerine geçecektir.

Ne zaman kar alınmalı?

Kar alımı gerçekleştirirken flama deseninin orijinal genişliği nadiren kullanılmaktadır. Bunun yerine konsolidasyon öncesi grafikte göreceğiniz boğa veya ayı hareketi ile eş uzunlukta olacak kırılma daha kullanışlı olabilir. Örneğin; durulma evresine girmeden hemen önce 100 puan yükselen bir fiyat için direnç çizgisinin kırılmasından sonra bir 100 puanlık ilerleyiş daha beklenebilir.

Ne zaman zarar minimize edilmeli? Bunun yanıtı aslında büyük ölçüde pozisyona giriş stratejinize bağlı olacaktır. Eğer pozisyonunuzu destek veya direnç çizgisinin kırılmasından hemen sonra açtıysanız, formasyonun flama şekli kırıldığı için büyük ihtimalle zıt trend çizgisine stop koyarak zararınızı hemen kesmek isteyebilirsiniz.

Başka bir deyişle, boğa flama deseni için stopunuzu destek çizgisinin hemen altına koyarken, ayı flama deseninin görüldüğü bir fiyat hareketinde stopunuzu direnç çizgisinin hemen üstüne koymanız gerekecektir.

Sonuç

Grafikte teknik analiz yöntemleri ile yatırımlarını takip eden yatırımcıların da tahmin edeceği gibi, bazen piyasa eski destek veya direnç çizgisini retest edebilir. Bunu beklediyseniz stopunuzu giriş pozisyonunuzun birkaç puan altına çekebilirsiniz.

Ayrıca, grafikte herhangi bir kırılma gerçekleşmeden önce fiyat dalgalanması için yeterli alan bırakmak da stratejiniz için doğru bir hamle olacaktır. Ancak bu formasyonun bozulması halinde büyük kayıplara yol açacak ölçüde olmamalıdır.

Doğru bir flama formasyonu kullanımı ve pozisyona doğru anda girilmesi oldukça tatmin edici kazançları da beraberinde getirebilir. Direk, flama deseni ve kırılma noktası unsurlarının üçünün bulunması ve bunlar ile birlikte %38.2 civarında bir düzeltmenin görülmesi bize gerçek bir flama formasyonu örneği sunacaktır.

Ancak uyarmak isteriz ki, uzun süreli konsolidasyon aşaması, ters yönde modele neden olabilir. Kırılma gerçekleşmeden önce işleme girmemek gerekecektir. Her ne kadar kullanımı basit bir indikatör olsa dahi, flama formasyonu başarı oranı diğer teknik analiz araçlar ve stop-loss kullanımı ile artacaktır.

Diğer teknik analiz araçları için hazırladığımız rehberlere buradan ulaşabilirsiniz.

Sorumluluk Reddi

Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak bu web sayfasındaki eğitim içeriği, iyi niyetle ve yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. BeInCrypto yüksek kalitede bilgi sağlamaya, derinlemesine araştırma yapmaya ve okuyucular için bilgilendirici içerik oluşturmaya öncelik verir. Ortaklar, şirketi makalelerdeki yerleşimler için komisyonlarla ödüllendirebilir. Ancak bu komisyonlar tarafsız, dürüst ve yardımcı içerik oluşturma sürecini etkilemez. Bu bilgilere dayanarak okuyucu tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlemin riski kesinlikle okuyucunun kendisine aittir.

sezer_yy.jpg
Sezer, 2018 yılından bu yana kriptografi ve blockchain teknolojileriyle ilgileniyor ve yakından takip ediyor. Zamanını bu teknolojilerin ekonomik, sosyal ve politik etkilerini...
READ FULL BIO
Sponsor
Sponsor